9 grudnia 2023 r.
Historia Erdmannsdorf-Zillerthal, Zillerthal, Mysłakowice 1300-2006 r. w datach. Emil Pyzik Cześć 3

Materiał zgromadził Emil Pyzik 2006 r.

Część trzecia, część druga link, cześć pierwsza link

Część trzecia : 

W wielu klasach pojawiły się nowe meble a nawet i ławki z krzesłami. Nowy wystrój otrzymała kotłownia i stołówka. Remont wykonano również wewnątrz wieży pałacowej. Teraz czas na zmianę elewacji tak jak na kościele, ale na to potrzeba dużo pieniędzy.
Podczas wakacji podjęto remont w małym budynku, wymieniając instalację elektryczną i oświetlenie żarowe na jarzeniowe. W piwnicy wymieniono piec CO. Wójt podarował szkole pierwszy telewizor kolorowy z instrukcją w języku angielskim. Polam nieodpłatnie przekazał szkole mechaniczną kserokopiarkę, z nią było wiele nadziei ale więcej kłopotów. Dla orientacji podaję że 1 krzesło kosztowało wtedy 106.000 zł, jak z tego wynika inflacja szaleje! Nowy rok szkolny rozpoczęło 570 uczniów i 42 nauczycieli.
1991 Społeczeństwo polskie zapłaciło wysoką cenę za zmiany ustrojowe. Bezrobocie osiągnęło 13%, upadły PGR których pracownicy zaczęli pobierać zasiłki dla bezrobotnych. W tym czasie zdarzyło się wiele oszustw i afer gospodarczych.
W porcelanie następuje komercjalizacja firmy i zmiana nazwy na Polam Mysłakowice Spółka z o o. Spółka zrzesza 4 fabryki w Kowarach, Leszczyńcu, Golińsku i Mysłakowicach. Rada Gminy zwróciła się z prośbą do władz Karpacza o zwrot zabranego pomnika Johannesa Fleidla w latach 80. Pomnik przywódcy Tyrolczyków stał przez 20 lat na cmentarzu obok świątyni Vang w Bierutowicach. Burmistrz Karpacza dał pozytywną odpowiedź jednak z zastrzeżeniem że tym razem pomnik zostanie zabezpieczony przed dalszą dewastacją. W tej sytuacji dyrekcja szkoły zwróciła się z prośbą do pani wójt, że pomnik przyjmie na teren w pobliżu pałacu i otoczy go opieką.
Dnia 21 grudnia utworzono Euroregion Nysa, obejmujący 34 gminy w 3 państwach granicznych. Po otrzymaniu odpowiednich materiałów od Urzędu Gminy, pracownicy obsługi wykonali nowe ogrodzenie ze siatki od frontu pałacu.
Po 40 latach młodzież szkolna znowu otrzymała 3 dni wolne od nauki na odbycie Rekolekcji Wielkanocnych. W wakacje podjęto dalszy remont małego
budynku na kwotę 350 milionów zł. Ze względu na brak izb lekcyjnych, za zgodą proboszcza parafii na plebani wynajęto dwie sale na zajęcia nauczania początkowego. Jedną z sal w małym budynku podczas remontu dostosowano do wymogów przyszłej sali gimnastycznej. Pozostał jednak problem z jej wyposażeniem. Pierwszy raz w dziejach polskiej szkoły w Mysłakowicach, dla chętnej młodzieży uruchomiono naukę języka obcego – zachodniego. Nauka odbywała się w systemie popołudniowych zajęć płatnych przez rodziców.
Po wielu zabiegach dyrekcji szkoły udało się zakupić nową kserokopiarkę za 17 milionów zł. Oczywiście jak się każdy domyśla postawiono ją u dyrektora! W związku z likwidacją w Jeleniej górze szkolnej filmoteki oświatowej, uczniowie, nauczyciele i dyrekcja złożyli się i zakupili 150 filmów dydaktycznych do różnych przedmiotów na sumę 900.000 zł. W nowym roku szkolnym naukę rozpoczęło 614 uczniów i 41 nauczycieli w tym kilku emerytów ze względu na braki młodej specjalistycznej kadry.

1992 W Moskwie zostało zawarte porozumienie o całkowitym wycofaniu wojsk ZSRR z całego terytorium Polski. Dopiero po 47 latach po zakończeniu II wojny światowej, tak naprawdę odzyskaliśmy swoją niepodległość. W kraju zapanowała wielka radość.
Na cmentarzu komunalnym mieszkańcy Mysłakowic z pomocą Urzędu Gminy wybudowali kaplicę cmentarną. Po generalnym remoncie w dawnej Mieszalni Pasz Treściwych powstał nowy zakład PasPol. Na wiosnę ks. bp. Adam Dyczkowski wizytował parafię w Mysłakowicach, było miło, serdecznie a nawet wesoło. Podczas spotkania z młodzieżą, ks. bp. grał i śpiewał pieśni religijne. Dnia 16 maja pracownicy szkoły, pierwszy raz w dziejach witali na swoim podwórku dostojnego gościa. Na zakończenie spotkania ks. bp. zwiedził szkołę i wszedł na wieżę pałacową, gdzie podziwiał panoramę Karkonoszy bo pogoda dopisała. W wyjściu nie przeszkadzała księdzu długa sutanna, spora tusza a nawet mocno chwiejąca się drabina drewniana.
Na wiosnę wybrano nowy organ szkoły tzw. Radę Szkoły. W jej skład weszli w równej liczbie przedstawiciele rodziców, uczniów i nauczycieli. Dnia 23 marca po 7 miesiącach nauki w salkach katechetycznych, maluchy wróciły do nowych
sal lekcyjnych. W kwietniu Rada Szkoły otrzymała od DZPL Orzeł 15 milionów zł na nowe wykładziny podłogowe do małego budynku. W marcu zmarł nauczyciel techniki Stanisław Mandziarz, po długiej i ciężkiej chorobie.
Od września w dalszym ciągu odbywają się zajęcia nauki języka zachodniego w systemie zajęć popołudniowych, płatnych przez rodziców. W sali gimnastycznej nauczyciel WF Jan Gazda uruchomił dla starszej młodzieży siłownię, w godzinach wieczornych za opłatą. Nowy rok szkolny rozpoczęło 594 uczniów i 37 nauczycieli w wyremontowanych budynkach szkolnych.

1993 Jesienią Legnicę opuścili ostatni żołnierze ZSRR, oddając zajęte lokale w stanie dokładnego zniszczenia i ogołocenia. Miasto otrzymało ogromną liczbę pustych pomieszczeń ale dokładnie zdemolowanych.
W Urzędzie Gminy zatrudniano 37 osób, w tym 9 na stanowiskach robotniczych – jako pracownicy interwencyjni. Przeciętne wynagrodzenie na stanowisku biurowym to 4,1 miliona zł. Zniszczony i zdemolowany pomnik Johannesa Fleidla, został oddany do renowacji miejscowemu artyście
rzeźbiarzowi. Odnowa pomnika kosztowała Urząd Gminy 50 milionów zł. Na wiosnę naszą parafię nawiedził Wędrujący Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Z tej okazji w kościele odbyły się wielkie uroczystości. W tym czasie odbyło się również poświęcenie sztandaru kombatantów.
Dnia 16 lutego 45 uczniów z klas 4 abc pod opieką wychowawców wyjechało w okolice Szczecina na tzw. „Zieloną Szkołę”. Turnus trwał 3 tygodnie, za pobyt dzieci odpłatność ponosili rodzice. Dnia 27 maja na stadionie w Mysłakowicach odbył się Gminny Dzień Sportu. W imprezie brało udział 1.500 uczniów z 4 szkół w gminie. W wakacje rozpoczęto remont elewacji w dużym budynku na dwóch ścianach przylegających do wieży pałacowej. Ponieważ 50 milionów zł wydano na poprawę cieknącego dachu, w efekcie elewacje wykonano tylko na jednej ścianie.
W ostatni dzień starego roku, na sali gimnastycznej spotkali się pierwszy raz uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi na apelu Wigilijnym. Grano i śpiewano kolędy solo i zbiorowo, były opowieści i Jasełka oraz na koniec życzenia od dyrekcji szkoły i księdza proboszcza. Począwszy od tego roku w ostatni dzień nauki odbywają się Wigilijne spotkania połączone ze śpiewaniem kolęd i pastorałek. W minionym roku do szkoły uczęszczało 513 uczniów i 40 nauczycieli.

1994 Na wiosnę odbyło się uroczyste odsłonięcie odrestaurowanego pomnika Johanna Fleidla przywódcy Tyrolczyków, którzy w 1837 roku zostali zmuszeni do opuszczenia ojczystej Austrii z powodu innych przekonań religijnych. W uroczystości brali udział: przedstawiciele kościoła ewangelickiego z Vangu z pastorem i chórem, przedstawiciel konserwatora, Urzędu Gminy i młodzież szkolna oraz dyrekcja szkoły.
Na ul. Nadbrzeżna oddano do użytku nową oczyszczalnię ścieków. Na wiosnę przez teren Mysłakowic przeprowadzono wielką rurę gazową z którą wszyscy wiązali duże nadzieje. Pod koniec czerwca odbyły się II wolne samorządowe wybory do Rady Gminy.
Jesienią firma pana Józefa Cyrka, utwardziła boisko obok szkoły do piłki ręcznej, koszykowej i siatkowej. Całość wyasfaltowano i obłożono krawężnikami, większość finansów wnieśli rodzice i zakłady pracy z Mysłakowic oraz Urząd Gminy Mysłakowice jako nadrzędny organ szkoły. Jesienią nowy rok szkolny powitał nowy dyrektor oraz 509 uczniów i 40 nauczycieli.

1995 DZPL Orzeł obchodziły Złoty Jubileusz pracy po II wojnie światowej. Z tej okazji w gospodzie „Pod Kasztanami” były gratulacje, przemówienia, dyplomy, medale i naturalnie jak zawsze nagrody dla najlepszych pracowników. Jesienią Szkoła Podstawowa również obchodziła 50 lecie istnienia polskiej szkoły w Mysłakowicach. Na uroczystości byli weterani, goście, młodzież. Z tej okazji kol. Emil Pyzik wydał książkę „50 lat szkoły w Mysłakowicach” którą wręczano zaproszonym gościom i weteranom zawodu nauczycielskiego.
Z dużego stawu wyciągnięto zniszczoną bramę ze szczęk wieloryba i po oczyszczeniu oddano do konserwacji. Specjalny podtrzymujący metalowy szkielet wykonano w Orle . Po konserwacji szczęki wróciły do miejscowej parafii, bo ks. Tadeusz obiecał że ustawi je obok kościoła. Niestety, stało się inaczej, szczęki przeleżały na parafii 10 lat i dalej tam leżą. Istnieje nadzieja że staną one przed pałacem obok pomnika Fleidla.
Późną jesienią przedstawiciele Gminy w osobach: dyrektorzy szkół, przedszkoli, GOPS, GZASz, Urzędu Gminy oraz kilku nauczycieli i radnych byli na 7 dniowej wycieczce – wizycie, w Gminie duńskiej Lemwig. Podczas wizyty zwiedzano: urzędy, szkoły, przedszkola, kluby, biblioteki, domy pomocy, miasto i wiele różnych atrakcji.
Dnia 23 stycznia w kościele parafialnym odbył się pierwszy raz konkurs pt. Śpiewamy kolędy i pastorałki. Nagrody dla młodzieży i dzieci ufundowali: ks. proboszcz, wójt gminy i dyrektor szkoły. W dniach 7 – 17 maja 100 uczniów z klas I – VI wyjechało do Międzyzdrojów w ramach „Zielonej szkoły” a wraz z nimi 7 opiekunów i nauczycieli. Rodzic ponosił koszt w wysokości 120 zł. Nowy rok szkolny rozpoczęło 510 uczniów i 40 nauczycieli.

1996 Dnia 11 stycznia odbyło się oficjalne otwarcie zmodernizowanej kotłowni na gaz w dwóch budynkach szkolnych. Stare i wysłużone piece węglowe odeszły na spoczynek, a kotłownia jest wyłożona kafelkami i posiada elektroniczne sterowanie w zależności od pory dnia i temperatury otoczenia. Otwarcia dokonała pani Wójt Elżbieta Zakrzewska w obecności radnych, wykonawców, dyrekcji szkoły i młodzieży.
Na wiosnę delegacja Związku Gmin Karkonoskich wyjechała do Niemiec do Zittau. W parafii odbyła się wielka uroczystość kościelno – patriotyczna z okazji nawiedzenia Mysłakowic przez cudowny obraz Matki Boskiej Łaskawej z Krzeszowa. W kościele był kolejny konkurs „Kolędy i pastorałki” – śpiew i muzyka, tym razem było również sporo mieszkańców oraz cała szkoła i nauczyciele. Tak jak i poprzednio rozdano nagrody i wyróżnienia.
Jesienią odbyły się Dni Promocji Gminy Mysłakowice w Bukowcu. Były wystawy, śpiewy, przemówienia, teatr i poczęstunek a wieczorem zabawa ludowa. W tym roku weszła w życie denominacja złotówki 100 zł = 1 gr lub 1.000 zł = 10 gr. W ciągu jednego dnia przestaliśmy być milionerami, a w portfeliku znowu pojawiły się drobniaki ale o jakiej wartości! Nowy rok szkolny powitało 491 uczniów i 30 nauczycieli. 1997 Minęło równe 100 lat, od wielkiej klęski powodziowej w 1897 roku jaka nawiedziła Kotlinę Jeleniogórską. W tym roku powódź nazwano 1000 letnią, wielką, potężną, niszczącą i brzemienną w skutki. Rzeka przypomniała nam, że nie wolno o niej zapomnieć, ani jej lekceważyć, że nie można z nią wygrać lecz należy z nią zgodnie i wspólnie żyć.
Otwarto Ośrodek Rehabilitacji ufundowany przez KRUZ. Rozpoczęto wykopy pod kanalizacje pierwszych ulic w Mysłakowicach. Jest to początek wielkiej pracy która trwać będzie przez wiele lat w naszej gminie. Po powodzi wybudowano 3 domy 4 rodzinne i 1 jednorodzinny typu kanadyjskiego, dla tych którzy najbardziej ucierpieli podczas powodzi. W gminie bardzo uroczyście obchodzono 25 lecie Gminy Mysłakowice. Były przemówienia, historia powstania, występy, poczęstunek i rozmowy dawnych naczelników z obecnym wójtem. W kościele odbył się kolejny konkurs kolędowy w obecności dzieci i mieszkańców.
Podczas wakacji usunięto stare zniszczone płytki przed pałacem i zastąpiono je kolorowymi puzlami. W lipcu odbyła się kolejna pielgrzymka papieża Polaka do swojej ojczyzny. Z Mysłakowic również wyjechała pielgrzymka mieszkańców
na spotkanie z papieżem w Legnicy, było pięknie, wspaniale i bardzo interesująco, choć może mniej spontanicznie. Nowy rok szkolny rozpoczęło 457 uczniów i 34 nauczycieli w 18 oddziałach.

1998 W gminie powołano Radę Młodych. W jej szeregi weszli uczniowie 4 najstarszych klas szkół podstawowych i szkół średnich. Aby kupić sztuczne dłonie dla Ani z Gruszkowa, w kościele parafialnym w Mysłakowicach odbył się koncert kolęd orkiestry dętej z Krzywinia za wstępami.
Uczennice J. Byczko i A. Bułka w ramach nagrody w konkursie ogłoszonym przez Centrum Samorządu Uczniowskiego, pojechały na obrady Sejmu Młodzieżowego do Warszawy. Tam spotkały się ze znanymi politykami oraz z przedstawicielami rządu.
W dniach 29.IV – 4.V. dyrekcja szkoły zorganizowała wycieczkę dla pracowników szkoły i ich rodzin do Włoch tj. Padwa, Florencja, Wenecja, Watykan i Rzym. Jesienią odbyły się kolejne Dni Promocji Gminy Mysłakowice w Bukowcu. Kolejne wybory do władz samorządowych odbyły się 11 października. Wójtem gminy został Zdzisław Pietrowski a przewodniczącą Rady Gminy pani Jolanta Peciak.
W Mysłakowicach odbyła się wielka uroczystość patriotyczna dla Tyrolczyków. Po generalnym remoncie otwarto „Gospodę Tyrolską” na ul. Starowiejskiej obok obwodnicy. Na uroczystość przyjechało kilka autokarów mieszkańców z Tyrolu austriackiego w regionalnych strojach. Impreza rozpoczęła się przed pałacem złożeniem wieńców pod pomnikiem potomka Johannesa Fleidla. Po części oficjalnej nastąpił wymarsz w zorganizowanych kolumnach do otwartej Gospody Tyrolskiej, tam odsłonięto pomnik wygnańców z Tyrolu. Na zakończenie były występy, pieśni i poczęstunek.
Nowy rok szkolny rozpoczęło 421 uczniów i 34 nauczycieli.

1999 Na wiosnę miała miejsce wymiana młodzieży pomiędzy gminami Mysłakowice i Leopoldshoche z Niemiec. Dzieci przez okres dwóch tygodni przebywały w polskich i niemieckich rodzinach, oraz chodziły do polskiej i niemieckiej szkoły.


W czerwcu odbyły się kolejne Dni Promocji Gminy tym razem połączone z Dniem Włókniarza na stadionie w Mysłakowicach.
W dniach 30.IV – 3.V. dyrekcja szkoły zorganizowała wycieczkę autokarową dla pracowników szkoły i ich rodzin do Czech i Austrii. Zwiedzano Pragę, Wiedeń i Jaskinię Punkwy na Morawach. Dnia 16 października odbył się Eko – Festyn, pod hasłem „Żyj w zgodzie z naturą”. W imprezie wzięli udział uczniowie, nauczyciele, rodzice i zaproszeni goście oraz liczni mieszkańcy. W dniach 28.XI – 1.XII w parafii Mysłakowice odbyły się Jubileuszowe Misje. Przy zbiegu ul. Szkolnej i Daszyńskiego na darowanym gruncie postawiono Krzyż Milenijny z okazji zbliżającego się roku 2000.
W Gospodzie Tyrolskiej uroczyście otwarto Muzeum Tyrolskie. Muzeum mieści się w jednej izbie na I piętrze. Zgromadzono tam liczne eksponaty i pamiątki z wędrówki innowierców z Tyrolu na Śląsk do Erdmannsdorf. Informacja znajduje się w dwóch językach polskim i niemieckim. Zamieszczono również wiele zdjęć, grafik oraz map z tamtego okresu. W tym roku wprowadzono również nowy podział administracyjny kraju tj. duże województwa i powiaty. W szkole było 383 uczniów i 34 nauczycieli.

2000 W kościele uroczyście poświęcono sztandar parafii Mysłakowice. Na terenie obok pałacu odbyły się I Dni Promocji Agroturystyki. W styczniu odbyło się I spotkanie opłatkowe osób niepełnosprawnych z rejonu Jelenia Góra. Najpierw odbyła się uroczysta msza św. z udziałem bp. legnickiego, a później przyjęcie z poczęstunkiem w klubie Radar.
Na przełomie kwietnia i maja dyrekcja szkoły zorganizowała wycieczkę autokarową dla pracowników i ich rodzin do Francji – Paryża, gdzie zwiedzano Wieżę Eifla, Wersal, Centrum Pompidu, Pola Elizejskie, przejazd po Sekwanie, Nort Dame, Sacre Ce – było wspaniale. Dnia 2 kwietnia zlikwidowano komunikację kolejową na trasie Karpacz Jelenia Góra. Pociągi jeździły przez 105 lat tj. 1895 – 2000. Przed wojna pociągi z Karpacza jeździły do Berlina, Drezna, Lipska czy Wrocławia.
W czerwcu obchodzono kolejne dni Promocji Gminy Mysłakowice i Święto Lnu pod Śnieżką. Cała impreza odbyła się na miejscowym stadionie. Zgodnie z reformą oświaty powstały 6 klasowe szkoły podstawowe i 3 letnie gimnazja. W naszej gminie takie gimnazja jako szkoły zbiorcze powstały w Łomnicy i Mysłakowicach. Do gimnazjum w Mysłakowicach należą wsi Kostrzyca i Bukowiec. Dzieci dowożone są specjalnym „gimbusem”. Do szkoły uczęszczało 444 uczniów i 21 nauczycieli.

2001 W styczniu odbyło się II spotkanie osób niepełnosprawnych z Kotliny Jeleniogorskiej. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele powiatu, gminy, radni oraz mieszkańcy Gminy Mysłakowice. Mszy św. przewodniczył bp. legnicki i księża z dekanatu. Po mszy wszystkich niepełnosprawnych przewieziono autokarami do klubu Radar, gdzie były życzenia, kolędy i poczęstunek.
Wiosną w kościele odbyła się uroczystość ekumeniczna ewangelicko – katolicka, dawnych mieszkańców Erdmannsdorf – Zillerthal i obecnych mieszkańców Mysłakowic. Potomkowie dawnych mieszkańców ufundowali kamienny obelisk na cmentarzu komunalnym, na którym znajdują się daty: 1385 – powstanie miejscowości, 1838 – przybycie Tyrolczyków do Mysłakowic, 1946 – wysiedlenie do Niemiec, 2001 – postawienie kamienia pamiątkowego. Gminę reprezentował wójt ale byli również obecni liczni mieszkańcy Mysłakowic.
W czerwcu odbyły się kolejne Dni Promocji Gminy i Święto Lnu pod Śnieżką. W Wojanowie po dawnym PPH założono hodowlę strusi, wywołało to wielkie zainteresowanie i sporą sensacje. Również w czerwcu parafię i szkołę odwiedził bp. legnicki Stefan Regmunt. Były spotkania, dyskusje, bierzmowanie, zwiedzanie pałacu i szkoły i obowiązkowe wyjście na wieżę pałacu by podziwiać panoramę Karkonoszy.
W dniach 27.IV – 3.V. dyrekcja szkoły zorganizowała wycieczkę autokarową dla pracowników i ich rodzin do Chorwacji i Słowenii. Zwiedzano: Zadar, Split, Trogir, Krka, wodospady i jaskinie. W marcu szkoła otrzymała samochód dostawczy od zaprzyjaźnionej gminy niemieckiej Leopoldschohe. W maju w szkole odbył się II Festyn Ekologiczny, były pokazy, konkursy sportowe, konkursy rodzinne, ekologia, loteria, grochówka i słodycze. Wiosną odbyła się kolejna wymiana dzieci między zaprzyjaźnionymi gminami z Polski i Niemiec. Nowy rok szkolny rozpoczęło 502 uczniów i 30 nauczycieli.

2002 W gminie odbyła się IV edycja wyborów do samorządu lokalnego. W tym roku mieszkańcy gminy wybierali wójta w wyborach bezpośrednich. Na wójta wybrano Zbigniewa Pietrowskiego. W styczniu odbyło się III spotkanie osób niepełnosprawnych tak w kościele jak i klubie Radar. Uroczystości przewodniczył bp. legnicki oraz przedstawiciele starosty i gminy oraz radni i mieszkańcy Mysłakowic.
Latem na boisku szkolnym odbył się II Powiatowy Piknik Agroturystyczny. Wielki garnek w drodze do Karpacza zatrzymał się na chwilę na stacji paliw w Mysłakowicach, pojemność garnka kuchennego wynosiła 5.000 l. Wiosną odbyła się kolejna wymiana uczniów między gminami Polski i Niemiec. W czerwcu wyszli pierwsi absolwenci gimnazjum. Związek Gmin Karkonoskich obchodził 10 lecie swego istnienia. Do szkoły uczęszczało 486 uczniów i 37 nauczycieli.

2003 W styczniu odbyło się IV spotkanie osób niepełnosprawnych w kościele i klubie Radar z bp. legnickim i przedstawicielami samorządów lokalnych. W sierpniu był pożar domu nr 9 przy ul. Jeleniogórskiej. Spalił się dach i najwyższa kondygnacja. Mieszkańcy mieli wiele kłopotów z odbudową domu. Niektórzy mieszkańcy Mysłakowic przyjęli całe rodziny na pewien okres czasu pod swój dach. Na wiosnę odbyło się kolejne spotkanie ekumeniczne Tyrolczyków.
Na przełomie kwietnia i maja dyrekcja szkoły zorganizowała wycieczkę autokarową dla pracowników szkoły i ich rodzin do Krakowa, Wieliczki i Zakopanego oraz Wadowic. W maju odbyła się kolejna wymiana uczniów z Mysłakowic i Leopoldschohe. Nowy rok szkolny rozpoczęło 491 uczniów i 36 nauczycieli.

2004 Na początku stycznia odbyło się V spotkanie osób niepełnosprawnych z Kotliny Jeleniogórskiej w kościele i w klubie Radar. W marcu uroczyście oddano do użytku nowa oczyszczalnię ścieków i towarzyszące budynki związane z tą inwestycją. Na otwarciu były władze gminy, Związku Karkonoskiego, wykonawcy i sporo zaproszonych gości.

W maju nasza parafia została nawiedzona przez relikwie św. Wojciecha i Stanisława. Z tej okazji w kościele były wielkie uroczystości i procesja do Krzyża Milenijnego. Dnia 25 maja w górach spadł duży śnieg. W szkole oddano do użytku odremontowaną salę gimnastyczną. W otwarciu brali udział przedstawiciele gminy, powiatu a nawet województwa. Na wiosnę szkoła była gospodarzem „rajdu ekstremalnego”/ Uczestnicy wyruszyli na trasę o długości około 100 km.
Podczas wakacji w szkole został zorganizowany obóz integracyjny dla młodzieży z Niemiec, Francji i Polski. W sierpniu obok pałacu odbył się IV Powiatowy Piknik Agroturystyczny. Nowy rok szkolny rozpoczęło 469 uczniów i 38 nauczycieli.

2005 Dnia 18 stycznia było VI spotkanie osób niepełnosprawnych z Kotliny Jeleniogórskiej, jak zawsze uroczystej mszy św. przewodniczył bp. legnicki w asyście wielu celebransów. Po nabożeństwie wszyscy przeszli do pałacu – szkoły, gdzie na sali gimnastyczne odbyło się spotkanie, śpiewanie i poczęstunek.
Tyrolczycy i len – to dwudniowa impreza w klubie Radar. Na program złożyły się: wystawa zdjęć Tyrolczyków - domy, ubiory, wystawa staroci, wystawa publikacji pana Emila Pyzika – książki, albumy, przewodniki, stare pocztówki, grafiki i historie poszczególnych wiosek gminy, modele domów tyrolskich, warsztaty tkackie, szydełkowanie, degustacja potraw tyrolskich.
W maju dyrekcja szkoły zorganizowała wycieczkę autokarową dla pracowników i ich rodzin w Beskid Żywiecki: Wisła, Korbielów, Żywiec, Kalwaria, Wadowice i wody termalne na Słowacji. Dnia 6 maja uroczyście otwarto Wystawę Dolina Zamków i Ogrodów w pałacu w Łomnicy. Pod koniec maja odbył się Powiatowy Piknik Agroturystyczny. Dnia 9 czerwca w górach spadł duży śnieg. Dnia 15 czerwca ks. proboszcz otrzymał godność honorowego kanonika Legnickiej Kapituły, a co za tym idzie odpowiedni strój. W czerwcu odbyło się spotkanie dyrektorów szkół Polski, Niemiec i Czech z Mysłakowic, Horni Marsow i Peine – omawiano zasady współpracy. Dnia 2 kwietnia zmarł nasz ukochany papież Jan Paweł II.

2006 W styczniu odbyło się VII spotkanie opłatkowe osób niepełnosprawnych pod przewodnictwem biskupa legnickiego Stefana Cichego. Dnia 8 maja zmarł ks. proboszcz, dziekan, kanonik Tadeusz Grabiak w szpitalu na Wysokiej Łące w Kowarach, po 25 latach w parafii Mysłakowice. Uroczysty pogrzeb odbył się 12 maja z udziałem wielu gości z całej diecezji legnickiej. Ciało ks. Tadeusza spoczęło na cmentarzu komunalnym w Mysłakowicach.
Nowym proboszczem i dziekanem został ks. Mieczysław Bętkowski. We wrześniu odbyły się Regionalne i Diecezjalnne Dożynki w kościele parafialnym w Mysłakowicach. Było bardzo dużo gości, delegacji a najwięcej pięknych wieńców, które ze sobą musiały konkurować.
Kolejne Dni Promocji Gminy Mysłakowice i Święto Lnu pod Śnieżką odbyło się latem na stadionie. Podczas wolnych dni na początku maja odbyła się w klubie Radar kolejna impreza pt. Tradycja Tyrolska. Na uroczystość złożyły się wystawy, degustacje pokarmów, projekcja filmów, warsztaty, szydełkowanie i wiele innych atrakcji. Pracownicy szkoły tym razem wyjechali na Węgry.

15-03-2023 admin

Dodaj komentarz

Śledź nas

Ostatnie komentarze

Newletter

O nas

Myslakowice.com to niezależny, prywatny portal internetowy poświęcony tematyce Mysłakowic i Dolnego Śląska. Na stronach naszego portalu można zaleźć również informacje o zasięgu krajowym i światowym. 

Wszystkie materiały, fotografie, grafiki chronione są na mocy prawa autorskiego i nie mogą być wykorzystywane komercyjnie. Przy cytowaniu na innych strona www należy dodać aktywny odnośnik do strony myslakowice.com.