14 czerwca 2024 r.
Dr Mieczysław Emil Orłowicz - kresowiak ze Lwowa który kochał Polskę nad życie

Mieczysław Emil Orłowicz (1881–1959) był polskim doktorem prawa oraz urzędnikiem ministerialnym w okresie II Rzeczypospolitej i Polski Ludowej. Jednak to jego pasja do krajoznawstwa i turystyki zyskała mu największą sławę. Orłowicz, z zamiłowania krajoznawca, był również cenionym autorem wielu przewodników turystycznych, które stały się nieodłączną częścią bagażu każdego podróżującego po Polsce. Jego wkład w rozwój turystyki był ogromny, co potwierdza fakt, że był współzałożycielem Akademickiego Klubu Turystycznego we Lwowie, instytucji mającej duży wpływ na kształtowanie się kultury turystycznej w Polsce.

Mieczysław Orłowicz urodził się 17 grudnia 1881 roku w Komarnie koło Lwowa. Znaczną część dzieciństwa spędził w Pruchniku u swojego dziadka Jana Krasickiego.

Z powodu pracy ojca, który był notariuszem, rodzina Orłowiczów często musiała przeprowadzać się, zmieniając miejsce zamieszkania kilkakrotnie. Przenieśli się kolejno do Dębicy, Jarosławia, Sambora i Rymanowa. Mieczysław spędził znaczną część swojego dzieciństwa w miasteczku Pruchnik niedaleko Jarosławia, gdzie mieszkał u swojego dziadka Jana Krasickiego. Tam też uczęszczał do gimnazjum, a później do kolegium jezuickiego w Chyrowie. Podczas pobytu w Rymanowie (1895–1904) Mieczysław corocznie odwiedzał to miejsce na wakacjach. To właśnie wtedy zetknął się po raz pierwszy z mapami austriackimi i przewodnikami turystycznymi, zaczynając planować swoje pierwsze samodzielne wycieczki górskie i podróże krajoznawcze. Interesował się geografią, historią, architekturą i etnografią okolic, w których przebywał.

Po ukończeniu Uniwersytetu Lwowskiego, gdzie studiował prawo i historię sztuki, Mieczysław był aktywny w życiu społecznym i sportowym. Był prezesem Akademickiej Ligi Antypojedynkowej we Lwowie i współzałożycielem Akademickiego Klubu Turystycznego. Organizował także pierwszy Komitet Olimpijski w Polsce. Jako autor ponad stu przewodników turystycznych propagował turystykę w różnych regionach Polski, szczególnie w Bieszczadach Wschodnich i Karkonoszach. Zaprojektował także wschodnią część Głównego Szlaku Karpackiego.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Mieczysław został urzędnikiem ministerialnym. Przez wiele lat pracował w Ministerstwie Robót Publicznych oraz Ministerstwie Komunikacji, zajmując się sprawami turystyki. Był sekretarzem generalnym Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz jednym z pomysłodawców ustanowienia Górskiej Odznaki Turystycznej.

Mieczysław Orłowicz został pochowany na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

Mieczysław Orłowicz w Karpaczu ok 1950 rok

30-04-2024 admin

Dodaj komentarz

Śledź nas

Newletter

O nas

Myslakowice.com to niezależny, prywatny portal internetowy poświęcony tematyce Mysłakowic i Dolnego Śląska. Na stronach naszego portalu można zaleźć również informacje o zasięgu krajowym i światowym. 

Wszystkie materiały, fotografie, grafiki chronione są na mocy prawa autorskiego i nie mogą być wykorzystywane komercyjnie. Przy cytowaniu na innych strona www należy dodać aktywny odnośnik do strony myslakowice.com.