28 września 2023 r.
Ważne daty w historii Mysłakowic 1385-2005

Materiały zgromadził Emil Pyzik

Mysłakowice 1990 – 2010 r.

Ważne daty w historii Mysłakowic.

 

1385 - pierwsza wzmianka o terenach, na których leżą Mysłakowice

1392 – przyłączenie ziemi tego regionu do Czech

1410 – pierwszy raz w dokumentach pojawia się nazwa wsi Erdmannsdorf

1419 – 1449 – wojny husyckie

1526 – Śląsk przechodzi w posiadanie korony czeskiej przez Habsburgów

1618 – 1648 – wojna trzydziestoletnia

1740 – 1763 – wojny śląskie między Prusami a Austrią

1742 – włączenie Śląska do Prus

1798 – chłopi z Mysłakowic włączyli się do buntu przeciw wyzyskowi

1804 – włączenie się tkaczy wiejskich do buntu przeciw wyzyskowi

1816 – 1832 – wieś w posiadaniu rodziny Augusta von Gneisenau

1818 – przebudowa pałacu i budowa nowego folwarku

1818 – odwiedziny Mysłakowic przez Fr. Wilhelma III i księcia Wilhelma

1824 – ustawienie na Mrowcu kamiennego stołu i ław z piaskowca

1826 – budowa szkoły przez Augusta von Gneisenau

1828 – odwiedziny Mysłakowic przez króla pruskiego Fr. Wilhelma III

1830 – pobyt cara Mikołaja I i króla Fr. Wilhelma III w Mysłakowicach

1830 – przekazanie na potrzeby szkoły pawilonu ogrodowego

1832 – 1840 – Mysłakowice letnią rezydencją króla Fr. Wilhelma III

1833 – początki tworzenia parku krajobrazowego wokół pałacu

1835 – budowa na Mrowcu kamiennej wieży widokowej

1835 – budowa kamiennego mostu na rzece Łomnicy

1836 – 1840 – budowa kościoła ewangelickiego

1837 – przybycie Tyrolczyków do Kowar

1837 – ślub Johanna Fleidla i Sary Bagg w Kowarach

1838 – przybycie Tyrolczyków do Mysłakowic

1838 - 1840 – budowa domów dla Tyrolczyków

1838 – wzniesienie drewnianego krzyża na Krzyżnej Górze

1838 – otwarcie nowego cmentarza i wyznaczenie kwatery dla Tyrolczyków

1839 – rozpoczęcie budowy mechanicznej przędzalni za zgodą króla

1840 – poświęcenie nowego kościoła ewangelickiego

1840 – zakup nowych organów do kościoła

1840 – 1861 – pałac własnością króla Fr. Wilhelma IV

1842 – 1844 – przebudowa i rozbudowa pałacu

1842 – ustawienie przed kościołem metalowego krzyża tyrolskiego z medalionem

1843 – budowa Willii Liegnitz

1844 – rozpoczęcie produkcji przędzy w mechanicznej przędzalnii

1845 – ustawienie przed pałacem metalowych halabardzistów

1948 – rozruchy robotników w Kotlinie i w Mysłakowicach

1853 – śmierć Johanna Fleidla

1854 – 1855 – budowa szpitala na terenie dawnego browaru

1858 – przebudowa wieży kościelnej na styl gotycki

1859 – zawieszenie 3 dzwonów na nowei wieży

1860 – przyjazd do Mysłakowic króla i królowej Bawarii

1861 – 1888 – pałac własnością cesarza zjednoczonych Niemiec

1866 – wojna austriacko – pruska

1873 – budowa nowej tkalni

1874 – wzniesienie granitowego krzyża na Krzyżowej Górze

1879 – wielka powódź w Kotlinie i Mysłakowicach

1880 – powstanie organizacji RGV

1882 – połączenie kolejowe z Jelenią Górą i Kowarami

1885 – otwarcie nowej murowanej Gospody Tyrolskiej

1888 – 1916 – Mysłakowice własnością cesarza Wilhelma II

1889 – uruchomienie szwalni

1890 – uruchomienie poczty i telegrafu

1890 – postawienie pomnika Johannesowi Fleidlowi na cmentarzu

1895 – połączenie kolejowe z Karpaczem

1898 – postawienie na rzece Łomnicy żelaznego mostu

1905 – 1909 – budowa kolonii domów dla pracowników fabryki

1910 – 1913 – budowa wału przeciwpowodziowego

1916 – 1943 – Mysłakowice za czasów republiki

1916 – sprzedaż pałacu w prywatne ręce

1918 – włączenie Śląska do Niemiec na mocy Traktatu Wersalskiego

1922 – zmarł ostatni przybysz z Tyrolu

1923 – powieszenie nowych dzwonów na wieży kościelnej

1930 – ustawienie kamiennego obelisku ku czci Teodora Donata

1937 – 100 – rocznica osiedlenia się Tyrolczyków

1937 – połączenie Erdmannsdorf i Zillerthal w jedną gminę

1941 – 1945 – na terenie fabryki lniarskiej istniały dwa obozy pracy przymusowej

1945 – powrót Śląska do Polski

1945 – otwarcie polskiej szkoły powszechnej

1945 – 1946 – pierwsza polska nazwa wsi Turońsk

1946 – nowa nazwa wioski Mysłakowice

1946 – przekazanie kościoła ewangelickiego z plebanią dla parafii w Łomnicy

1947 – w zakładach lniarskich pracuje już 1550 osób

1948 – fabryka przyjęła nazwę DZPL Orzeł

1950 – otwarcie gromadzkiej biblioteki

1950 – 1972 – na terenie zakładu lniarskiego istniała szkoła przyzakładowa

1951 – założenie nowego wyposażenia w kościele po pożarze

1950 – 1952 – remont pałacu na potrzeby szkoły

1953 – przeniesienie szkoły podstawowej do pałacu

1954 – Gromadzka Rada Narodowa w Łomnicy do której włączono naszą wieś

1957 – odłączenie Mysłakowic od parafii w Łomnicy

1957 – w Mysłakowicach powstaje samodzielna parafia katolicka

1957 – Mysłakowice stają się osiedlem

1960 – remont Willii Liegnitz na potrzeby szkoły

1961 – Willa Liegnitz przeznaczona na naukę uczniów klas I – IV

1950 – 1969 – przy DZPL istniała sekcja saneczkarska bobslejowa i skeletonowa

1961 – do Gromadzkiej RN w Mysłakowicach włączono Kostrzycę i Bukowiec

1970 – otwarcie linii autobusowej nr 3 od Orła do Celwiskozy

1972 – powstanie Gminy Mysłakowice

1973 – wprowadzono świecki obrządek przy nadawaniu imion dzieci

1973 – powołanie ZUKiM z siedzibą w Łomnicy

1974 – powolano Zbiorczą Szkołę Gminną z klasami przysposobienia zawodowego

1975 – oddano do użytku 2 bloki mieszkalne przy ul. Włókniarzy 2 i 4

1976 – utworzono Gminny Związek ZBoWiD

1977 – przy Urzędzie Gminy utworzono odzdział WUMiL

1977 – w Gminie wielka powódź

1970 – 1978 – Bronisława Sokołowska została posłanką do Sejmu

1981 – w DZPL Orzeł odbył się 3 dniowy strajk okupacyjny

1981 – wprowadzono stan wojenny na terenie całego kraju

1982 – powódź w Gminie Mysłakowice

1982 – do użytku oddano kolejne 2 bloki mieszkalne ul. Włókniarzy 6 i 8

1986 – w parku ustawiono kamienny obelisk ku czci M. Orłowicza

1986 – wstrzymanie komunikacji kolejowej do Kowar i Kamiennej Góry

1987 – powódź w Gminie Mysłakowice

1988 – wojewódzkie dożynki na nowym stadionie

1989 – zmiana ustroju w kraju

1990 – pierwsze wolne wybory

1991 – powrót pomnika J. Fleidla z Bierutowic do Mysłakowic pod pałac

1992 – budowa kaplicy cmentarnej

1993 – nawiedzenie parafii przez kopię obrazu MB z Częstochowy.

1990 – 1994 – I kadencja nowej Rady Gminy

1994 – odsłonięcie odremontowanego pomnika J. Fleidla

1994 – założenie w Mysłakowicach gazociągu

1995 – 50 lecie Szkoły Podstawowej w Mysłakowicach

1996 – nawiedzenie parafii przez obraz MB Łaskawej z Krzeszowa

1997 – powódź 1000 lecia w Gminie i na Śląsku

1994 – 1998 – II kadencja Rady Gminy

1990 – 1998 – funkcję Wójta Gminy piastuje Elżbieta Zakrzewska

1998 – otwarcie Domu Tyrolskiego - gospody

1999 – otwarcie Muzeum Tyrolskiego

1998 – 2002 – III kadencja Rady Gminy

2000 – I spotkanie opłatkowe dla osób niepełnosprawnych z Kotliny Jeleniogorskiej

2000 – zamknięcie ruchu kolejowego z Jeleniej Góry do Karpacza

2000 – reorganizacja oświaty szkoła podst – 6 lat i gimnazjum – 3 lata

2000 – ustawienie Krzyża Milenijnego

1998 – 2006 – funkcję Wójta Gminy piastuje Zdzisław Pietrowski

2001 – II spotkanie opłatkowe osób niepełnosprawnych z Kotliny Jeleniogorskiej

2001 – Golgota Wschodu – droga krzyzowa pod Krzyż Milenijny

2002 – III spotkanie opłatkowe dla osób niepełnosprawnych z Kotliny Jeleniogorskiej

2002 – Golgota Wschodu – droga krzyzowa pod Krzyz Milenijny

2003 – IV spotkanie opłatkowe osób niepełnosprawnych z Kotliny Jeleniogórskiej

2003 – Golgota Wschodu – droga krzyzowa pod Krzyż Milenijny

2003 – ustawienie przekaźnika telefonii komórkowej

2004 – V spotkanie opłatkowe osób niepełnosprawnych z Kotliny Jeleniogorskiej

2004 – Golgota Wschodu – droga krzyzowa pod Krzyz Milenijny

2004 – oddanie nowej oczyszczalni ścieków

2004 – nawiedzenie parafii przez relikwie św. Stanisława i Wojciecha

2005 – VI spotkanie opłatkowe osób niepełnosprawnych z Kotliny Jeleniogorskiej

2005 – Golgota Wschodu – droga krzyzowa pod Krzyz Milenijny

2005 – śmierć papieża Polaka Jana Pawła II w Watykanie

2005 – modlitwy pod Krzyzem Milenijnym za duszę papieża przez 9 dni o godz. 21,37

2005 – 7 dniowa narodowa żałoba po śmierci papieża w całym kraju

13-12-2022 admin

Dodaj komentarz

Śledź nas

Ostatnie komentarze

Newletter

O nas

Myslakowice.com to niezależny, prywatny portal internetowy poświęcony tematyce Mysłakowic i Dolnego Śląska. Na stronach naszego portalu można zaleźć również informacje o zasięgu krajowym i światowym. 

Wszystkie materiały, fotografie, grafiki chronione są na mocy prawa autorskiego i nie mogą być wykorzystywane komercyjnie. Przy cytowaniu na innych strona www należy dodać aktywny odnośnik do strony myslakowice.com.