2 czerwca 2023 r.
60 lat Szkoły w Mysłakowicach 1945 – 2005.

Na podstawie dostępnych materiałów opracował nauczyciel fizyki Emil Pyzik który w szkole w Mysłakowicach przepracował 38 lat

Mysłakowice 2005 – 2006 r.

Wstęp.

We wrześniu 1945 roku, naukę w szkole w Mysłakowicach rozpoczęło 28 uczniów i 2 nauczycieli. Szkoła znajdowała się obok kościoła przy ulicy 1 Maja 21 w dawnym budynku szkoły niemieckiej. Wraz ze wzrostem osiedleńców, wzrastała również ilość uczniów oraz nauczycieli. Na koniec roku szkolnego tj. w czerwcu 1946 roku było już 173 uczniów i 6 nauczycieli. Nauka odbywała się w klasach łączonych. Składy uczniowskie były mocno zróżnicowane, tak pod względem wiekowym jak i umiejętności. W styczniu 1946 roku, odbył się pierwszy wieczór choinkowy połączony z inscenizacjami, tańcami, jasełkami, kolędami i zabawą. Na koniec był wspólny poczęstunek i prezenty dla każdego dziecka – pieczywo i słodycze. Zakończenie roku szkolnego było uroczyste: przemówienia, deklamacje, tańce, piosenki, ćwiczenia gimnastyczne, wspólny posiłek, a na zakończenie rozdano świadectwa.

Pierwszy rok pracy nastręczał wiele kłopotów tak wychowawczych jak i pedagogicznych. Duże trudności sprawował ciągły ruch uczniów. Ilość dzieci zmieniała się w każdym tygodniu. Klasy były często przepełnione. Brakowało podręczników, zeszytów i przyborów szkolnych. Duże różnice wiekowe pomiędzy dziećmi, a także różne przyzwyczajenia kulturowe nie ułatwiały pracy. Wielu rodziców po osiedleniu nie meldowało dzieci, aby nie posyłać ich do szkoły. Mimo tych wszystkich kłopotów, szkołas pracowała i rozrastała się szybko. Coraz częściej rodzice wspomagali szkołę materialnie. Przejęty budynek szkolny był zawilgocony, zdewastowany przez szabrowników, dach był dziurawy, ściany brudne, pomoce naukowe zabrali Niemcy.

W 1946 roku liczba dzieci wzrosła do 256, dlatego zaadaptowano na cele szkolne dawną szkołę tyrolską przy ulicy Szkolnej 4, gdzie uczyły się dzieci klas młodszych. Powstały pierwsze organizacje uczniowskie i koła zainteresowań. Jednak w czerwcu na zakończenie roku szkolnego aż 50 uczniów musiało pozostać na drugi rok szkolny w tej samej klasie. W 1947 roku, nauczanie dalej odbywało się w klasach łączonych. Dalej brakowało podręczników szkolnych zwłaszcza do historii i geografii. Wreszcie rozpoczęto zakupy pomocy naukowych i książek do polskiej biblioteki szkolnej. W szkole zaczęto odbywać pierwsze wycieczki do: Jeleniej Góry, Cieplic, Szklarskiej na Śnieżkę a nawet do Wrocławia.

Ponieważ ciągle przybywało uczniów, na potrzeby szkoły zaadaptowano drugi budynek na ulicy Szkolnej, dawny budynek dla nauczycieli w szkole tyrolskiej. Szybki wzrost dziatwy szkolnej, wymusil decyzje na władzach lokalnych o przystosowanie dawnego pałacu królów pruskich na potrzeby szkoły. Po gruntownym remoncie i dostosowaniu go do potrzeb szkoły, nauke w nowym obiekcie rozpoczęto w 1953 roku. Teraz już wszystkie klasy mieściły się w jednym budynku, jednak po kilku latach, mimo że pracowano na dwie zmiany, pałac również okazał się za ciasny. Dla potrzeb szkoły przysposobiono kolejny budynek, tym razem była to Willa Liegnitz – Dom Wdowy, po królu pruskim Fryderyku Wilhelmie III. Kolejna szkołę otwarto w 1961 roku dla potrzeb dzieci nauczania początkowego.

W 1963 roku była słynna w Polsce „zima stulecia”- przerwa w zajęciach szkolnych trwała aż 5 tygodni. Ze wzrostem dzieci wzrastała również ilość kadry pedagogicznej, jednak dawało się odczuc sporą płynność. Warunki bytowe i mieszkaniowe dla nauczycieli były złe, stąd tak wielka rotacja i trudności w zdobyciu wyszkolonej kadry. W szkole było bardzo zimno, bo ciągle brakowało opału. Uczniowie i nauczyciele siedzieli w kurtkach. Wreszcie na początku lat 70 tych, podjęto się generalnego remontu pałacu, utwardzono boisko szkolne oraz obejścia wokół budynków a posesje ogrodzono od strony ulicy, wokół zasadzono drzewa i krzewy oraz zasiano trawniki.

W roku szkolnym 1974/75 powstała Zbiorcza Szkoła Gminna w której przez kilka lat prowadzono klasy przysposobienia zawodowego tzw. „pz” dla młodzieży przerośniętej i opóźnionej w nauce szkolnej. W 1990 roku szkołę przejęła Rada Gminy Mysłakowice pod swoja opiekę. W 1999 roku szkoła przeszła kolejną reformę. Utworzono 6 letnia szkołę podstawową i 3 letnie gimnazjum. Do naszego gimnazjum uczęszcza młodzież z Mysłakowic, a z Bukowca i Kostrzycy jest dowożona specjalnym autobusem. Ponieważ ciągle maleje ilość uczniów, dlatego szkoła mieści się nadal w dwóch dawnych budynkach.

A oto jak zmieniała się ilość uczniów na przestrzeni 60 lat istnienia szkoły: 1945/46 – 173 uczniów, 1957/58 – 490 uczniów, 1967/68 – 934 uczniów, jest to rekord dla szkoły bo od tego roku ilość uczniów ciągle maleje. Aby w 2001/02 – osiagnąć znowu liczbę 444 uczniów. Zmieniała się również ilość kadry pedagogicznej: 1945/46 – 6 nauczycieli, 1955/56 – 12, 1958/59 – 20, 1970/71 – 32, 1985/86 – 40, 1990/91 – 42 rekord, od tego roku maleje również ilość zatrudnionych nauczycieli. W tym czasie szkołą kierowało 16 dyrektorów i 19 wicedyrektorów. Najdłużej panowała pani Irena Dorożyńska i pan Sylwester Urbański, zas jeśli chodzi o wicedyrektorów to najdłużej zarządzał pan Adam Sroka i pani Zofia Winiarska. W omawianym okresie w szkole pracowało około 250 nauczycieli z tego 1 rok pracowało aż 100 nauczycieli, 5 lat – 10 osób, 10 lat – 6 osób, 20 lat – 5 osób, ponad 30 lat – 13 osób.

Do najdłużej pracujących nauczycieli zaliczyc należy: 31 lat – T. Ziemińska, 32 – A. Cyrek, M. Bródka, 33 – J. Tomaszewska, H. Paczkowska, B. Opara, A. Madera, 34 – J. Mandziarz, C. Sokolowska, 35 – J. Cukiernik, D. Nowalińska, 36 – A. Sroka, 38 – Emil Pyzik. Duma naszej szkoły jest 3.443 absolwentów. Wielu z nich ukończyło wyższe uczelnie zdobywając tytul magistra a nawet doktora, inżyniera, lekarza, adwokata, księdza, geodety, oficera czy nawet nauczyciela akademickiego.

Zachodzące w kraju przemiany polityczne, gospodarcze i administracyjne, powodowały że również zmieniały się nazwy szkoły: 1945 – Publiczna Szkoła Powszechna, 1949 – Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego, 1974 – Zbiorcza Szkoła Gminna, 1985 – Szkoła Podstawowa, 1990 – Samorządowa Szkoła Podstawowa, 1999 – Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Mysłakowicach.

Jednostkami nadrzędnymi którym podlegała szkola były: Wydział Oświaty w Jeleniej Górze, Inspektorat Oświaty w Jeleniej Górze, Gminny Dyrektor Szkół w Mysłakowicach, Inspektor Oświaty w Mysłakowicach, Urząd Gminy w Mysłakowicach.

Oprócz działalności ściśle dydaktycznej w szkole prowadziło się i nadal prowadzi, chociaż w coraz mniejszym zakresie zajęcia pozalekcyjne: koła zainteresowań, koła przedmiotowe, zajęcia sportowe. Zespoły wokalne i instrumentalne zajmowały czołowe miejsca w konkursach nawet ogólnopolskich. Nasi sportowcy byli i nadal są w ciągłej czołówce województwa, byli również uczestnikami zawodów międzynarodowych, zajmując tam wysokie lokaty. W konkursach i olimpiadach przedmiotowych uczniowie z naszej szkoły zajmowali w województwie wysokie miejsca.

Praca ta przedstawia dzieje szkoły rok po roku na przestrzeni 60 lat, a tym samym jej upadki i wzloty. Publikacja przeznaczona jest dla młodzieży, rodziców i nauczycieli. Oprócz suchych faktów, znajdują się również inne dokumenty, które przedstawiaja pracujących tam ludzi. Dziesiątki zdjęć urozmaicają nudne nieraz sprawozdania. Materiały do tej pracy zbierałem przez wiele lat. Dużą pomoc uzyskałem od mieszkańców, którzy wypożyczali mi swoje pamiątki. Czytelnika może zdziwić tak duża ilość dokumentów osobistych, ale wynika ona z tego że w tej szkole pracowałem najdłużej ze wszystkich nauczycieli. Tym wszystkim którzy udostępnili mi swoje materiały serdecznie dziękuję. Życzę przyjemnej lektury.

Autor publikacji Emil Pyzik – emerytowany nauczyciel fizyki z Mysłakowic 1966 – 2005.

Erdmannsdorf – Zillerthal – Turońsk – Mysłakowice w 1945 roku.

 

Erdmannsdorf – Zillerthal jest to miejscowość polożona w środku Kotliny Jeleniogórskiej u podnóża pięknych Karkonoszy. Erdmannsdorf - powstało pod koniec XIV wieku jako osada niemiecka wokół późniejszego pałacu i kościoła. Zillerthal – to osada tyrolska założona w 1838 roku przez wygnańców religijnych z austriackiego Tyrolu na południowych terenach wsi. Ślązacy i Tyrolczycy, mimo że żyli obok siebie jednak różnili się znacznie: kulturą, ubiorem, zachowaniem, obrzędami, a przede wszystkim inne mieli domy. Po wielu latach życia obok siebie, obie gminy połączyły się dopiero w 1937 roku tworząc jedna wieś Erdmannsdorf – Zillerthal.

Była to miejscowość, znana nie tylko na Śląsku czy w Prusach ale nawet koło Berlina, gdyz była tu rezydencja rodziny królewskiej Hohenzollernów. To tu na wypoczynku przebywali królowie pruscy: Fryderyk Wilhelm III, Fryderyk Wilhelm IV, oraz królowie i cesarze Niemiec Wilhelm I i II. Posiadłość ta została nabyta przez rodzinę królewską w 1832 roku a sprzedana przed I wojną światową. W XIX wieku w okolicznych miejscowościach mieszkali mozni tego świata: hr Matuszka w Miłkowie, hr Reden w Bukowcu, hr Schaffgotsch w Cieplicach, hr Decker w Dąbrowicy, hr Kuster w Łomnicy, hr Radziwiłł w Ciszycy, brat króla Wilhelm w Karpnikach.

Przed wojna była to wieś turystyczno – przemysłowo – rolnicza, a świadcza o tym fakty: 3 hotele, 5 zajazdów, 2 duże fabryki oraz duża grupa gospodarstw rolnych. Z chwilą zakończenia II wojny światowej w maju 1945 roku, w miejscowości było kilka tysięcy mieszkańców (część to uciekinierzy przed armia czerwoną). We wsi był: pałac, kilka willi, kosciół ewangelicki, kaplica, cmantarz, 2 szkoły, fabryka lniarska, porcelany, mebli biurowych, manekinów, apteka, poczta, dom burmistrza, kolej elektryczna do Karpacza, Kowar i Jeleniej Góry, hotele, gospody, ubojnia, przetwórnia, młyny, piekarnie, sklepy spożywcze i przemysłowe a domy były murowane. Przez Erdmannsdorf jeździły pociągi do Berlina, Drezna i Wrocławia. Dworzec kolejowy był dobrym punktem wypadowym w góry i na sama Śnieżkę.

Po wojnie zwycięskie mocarstwa na konferencji w Poczdamie, zdecydowały że Polska straci na rzecz ZSRR dawne Ziemie Wschodnie, a w zamian otrzyma Śląsk i Pomorze. W ten prosty sposób Erdmannsdorf – Zillerthal w maju 1945 roku stał się polska miejscowością – Turońsk. Na konferencji również podjęto decyzję, że z tych terenów zostanie wysiedlona ludność narodowości niemieckiej do Niemiec za Odrę i Nysę. W Erdmannsdorf – Zillerthal byli to Ślązacy – Prusacy i Tyrolczycy, którzy już drugi raz musieli zmienić swoja ojczyznę, a ich miejsce zajmą repatrianci z dawnych wschodnich rubieży Rzeczpospolitej oraz z całego kraju osadnicy.

I tak, mimo że wojna już została zakończona, jednak dla milionów wypędzonych, wysiedlonych, repatriantów, rozpoczęła się straszna tragedia życiowa. Jak można dobrowolnie opuscic swoją ojcowiznę – ojczyznę, swoje rodzinne strony, swój dom, zostawić cały dorobek życia, kościół, szkołę i udać się na wygnanie w nieznane strony i okolice. O tym mogą powiedzieć tylko Ci którzy to wszystko przeżyli, którzy całymi tygodniami, miesiącami szukali nowej ojczyzny, nowego domu. Ale czy ją znaleźli ?.

 

 

 

 

 

 

 

Imienny wykaz nauczycieli którzy pracowali w Szkole w Mysłakowicach w latach 1945 - 2005.

 

 

1. Ludwik Morawa 1945 - 1949 - 4 lata

2. Maria Strąkowska 1945 - 1954 - 9 lat

3. Janina Morawa 1945 - 1949 - 4 lata

4. Zofia Plutecka 1946 - 1954 - 9 lat

5. ks. Józef Kotulak 1946 - 1947 - 1 rok

6. Teofil Demczuk 1946 - 1950 - 4 lata

7. Aleksander Rukasz 1948 - 1967 - 19 lat

8. ks. Stanisław Borowczyk 1948 - 1949 - 1 rok

9. Felicja Kostrubiec 1949 - 1954 - 5 lat

10. Stanisław Kasiński 1949 - 1951 - 2 lata

11. Wacław Zimka 1950 - 1952 - 2 lata

12. Stefania Kaczmarczyk 1951 - 1952 - 1 rok

13. Julian Kwaśniak 1951 - 1952 - 1 rok

14. Irena Dorożyńska 1951 - 1977 - 26 lat

15. Ireneusz Cierpiał 1952 - 1953 - 1 rok

16. Roman Ratajski 1952 - 1953 - 1 rok

17. Bernard Antochewicz 1953 - 1954 - 1 rok

18. Zofia Winiarska 1953 - 1974 - 21 lat

19. Marian Rogozinski 1953 - 1954 - 1 rok

20. Maria Lachman 1954 - 1959 - 5 lat

21. Józef Szukalski 1954 - 1955 - 1 rok

22. Kazimierz Buczek 1954 - 1955 - 1 rok

23. Zofia Sztabowska 1954 - 1959 - 5 lat

24. Ewa Walewska 1956 - 1958 - 2 lata

25. Maria Gumprecht 1956 - 1967 - 11 lat

26. Mieczysław Sobkowiak 1956 - 1957 - 1 rok

27. Halina Kosicka 1956 - 1960 - 4 lata

28. Karol Mróz 1956 - 1957 - 1 rok

29. Józefa Ilnicka 1956 - 1962 - 6 lat

30. Kazimiera Buczek 1956 - 1957 - 1 rok

31. Janina Kaczor 1958 - 1959 - 1 rok

32. ks. Adam Habrat 1956 - 1958 - 2 lata

33. Stefania Sobkowiak 1957 - 1958 - 1 rok

34. Eugenia Pożoga 1957 - 1958 - 1 rok

35. Piotr Kaczor 1958 - 1959 - 1 rok

36. Tadeusz Łużny 1958 - 1959 - 1 rok

37. Zenon Wesołowski 1958 - 1967 - 9 lat

38. Henryka Wesołowska 1958 - 1967 - 9 lat

39. Jadwiga Stelmach 1958 - 1959 - 1 rok

40. Katarzyna Ziółkowska 1958 - 1985 - 27 lat

41. Stefan Bartkowski 1958 - 1959 - 1 rok

42. Irena Czmielnik 1958 - 1960 - 2 lata

43. Romuald Juszkiewicz 1959 - 1962 - 3 lata

44. Teresa Borowska 1959 - 1960 - 1 rok

45. Anna Wolak 1959 - 1973 , 1988 – 1989 - 15 lat

46. Bronisława Gazda 1959 - 1979 - 20 lat

47. Zdzisław Łukaszów 1959 - 1960 - 1 rok

48. Maria Matuszewska 1959 - 1970 - 11 lat

49. ks. Władysław Lupa 1959 - 1960 - 1 rok

50. Anna Kwaśna 1959 - 1960 - 1 rok

51. Ludmiła Bogdańska 1960 - 1961 - 1 rok

52. Jadwiga Tomaszewska 1960 - 1993 - 33 lata

53. Eugenia Szczepaniak 1960 - 1961 - 1 rok

54. Alfreda Rękowska 1960 - 1972 , 1981 - 1991 - 22 lata

55. Janina Mandziarz 1961 - 1995 - 34 lata

56. Krystyna Gancarek 1961 - 1962 - 1 rok

57. Aleksandra Taranek 1961 - 1968 - 7 lat

58. Jadwiga Modzelewska 1961 - 0,5 roku

59. Zofia Juszkiewicz 1961 - 1962 - 1 rok

60. Danuta Sztaufer 1962 - 1963 - 1 rok

61. Anna Jeglińska 1962 - 1967 - 5 lat

62. Eugenia Kajdar 1962 - 1963 - 1 rok

63. Zofia Nowak 1962 - 1963 - 1 rok

64. Bolesław Krebs 1962 - 1963 - 1 rok

65. Stanisław Mandziarz 1962 - 1982 - 20 lat

66. Irena Myśliwczyk 1962 - 1963 - 1 rok

67. Emil Piejko 1962 - 1972 - 10 lat

68. Danuta Kazuba 1963 - 1964 - 1 rok

69. Sławomira Berczyńska 1963 - 1967 - 4 lata

70. Mieczysława Bartkowiak 1963 - 1968 - 5 lat

71. Barbara Prokopiak 1963 - 1964 - 1 rok

72. Janina Cukiernik 1964 - 1999 - 35 lat

73. Anna Gonet 1964 - 1967 - 3 lata

74. Eugienia Drzewiecka 1964 - 1984 - 20 lat

75. Małgorzata Tylska 1964 - 1967 - 3 lata

76. Krystyna Braulińska 1964 - 1967 - 3 lata

77. Czesława Januszewska 1965 - 1987 - 22 lata

78. Irena Smolnik 1966 - 1969 - 3 lata

79. Barbara Chmielnicka 1966 - 1969 - 3 lata

80. Emil Pyzik 1966 - 2004 - 38 lat

81. Andrzej Bira 1968 - 1969 - 1 rok

82. Wanda Buksińska 1968 - 1976 - 8 lat

83. Teresa Ziemińska 1968 - 1999 - 31 lat

84. Jadwiga Rękowska 1966 - 1984 - 18 lat

85. Zenon Modny 1967 - 1969 - 2 lata

86. Teresa Sulencka 1968 - 1969 - 1 rok

87. Adam Sroka 1968 - 2004 - 36 lat

88. Krystyna Witecka 1968 - 1969 - 1 rok

89. Włodzimierz Witecki 1968 - 1969 - 1 rok

90. Maria Lipińska 1969 - 1979 - 10 lat

91. Irena Wojtkiwicz 1969 - 1972 - 3 lata

92. Irena Jurkiewicz 1969 - 1973 - 4 lata

93. Irena Heleniak 1969 - 1970 - 1 rok

94. Helena Dobrochłop 1969 - 1970 - 1 rok

95. Wiesława Czerwonka 1969 - 1979 - 10 lat

96. Barbara Sobuś 1969 - 1991 - 22 lata

97. Danuta Sitek 1970 - 1975 - 5 lat

98. Elżbieta Rzemińska 1970 - 1981 - 11 lat

99. Krzysztof Pruszczak 1970 - 1971 - 1 rok

100. Danuta Nowalińska 1970 - 2005 - 35 lat

101. Irena Dudra 1970 - 1973 - 3 lata

102. Helena Paczkowska 1970 - 2003 - 33 lata

103. Mirosława Todorowska 1970 - 1979 - 9 lat

104. Maria Paździor 1971 - 1972 - 1 rok

105. Elżbieta Barańska 1971 - 1972 - 1 rok

106. Lucyna Gumola 1971 - 1972 - 1 rok

107. Barbara Opara 1971 - 2004 - 33 lata

108. Elżbieta Machało 1971 - 1972 - 1 rok

109. Maria Woźniak 1972 - 1973 - 1 rok

110. Anna Cyek 1971 - 2003 - 32 lata

111. Anna Madera 1972 - 2005 - 33 lata

112. Celina Sokołowska 1972 - 2006 - 34 lata

113. Elżbieta Szabla 1975 - 1980 - 5 lat

114. Mieczysław Łais 1973 - 1977 - 4 lata

115. Henryka Łais 1973 - 1998 - 25 lat

116. Maria Bródka 1974 - 2006 - 32 lata

117. Irena Cygan 1975 - 1976 - 1 rok

118. Andrzej Pawlak 1975 - 1977 - 2 lata

119. Jerzy Hyś 1975 - 1976 - 1 rok

120. Barbara Pawlak 1975 - 1990 - 15 lat

121. Grażyna Kowalska 1976 - 1977 - 1 rok

122. Bogan Kozłowski 1976 - 1978 - 2 lata

123. Bronisław Nowak 1970 - 1971 - 1 rok

124. Jerzy Ziemiński 1977 - 1979 - 2 lata

125. Małgorzata Podyma 1977 - 1982 - 5 lat

126. Ewa Wajenerowska 1977 - 1981 - 4 lata

127. Bogumił Nowak 1977 - 1981 - 4 lata

128. Edward Kowalczewski 1979 - 1980 - 1 rok

129. Zyta Niska 1971 - 1981 - 10 lat

130. Elżbieta Wólkiewicz 1979 - 1995 - 16 lat

131. Marian Niewodowski 1979 - 1980 - 1 rok

132. Mirosława Sokołowska 1980 - 1982 - 2 lata

133. Irena Marczak 1980 - 1987 - 7 lat

134. Zygmunt Kazimierczuk 1980 - 1983 - 3 lata

135. Stanisława Kazimierczuk 1980 - 1983 - 3 lata

136. Jan Gazda 1980 - 2006 - 26 lat

137. Bronisława Grobelna 1981 - 1982 - 1 rok

138. Barbara Odelga 1981 - 1983 - 2 lata

139. Ewa Kurylczyk 1981 - 2004 - 23 lata

140. Bronisław Nowacki 1982 - 1983 - 1 rok

141. Zofia Ptak 1982 - 1989 - 7 lat

142. Grażyna Dusińska 1982 - 1986 - 4 lata

143. Grażyna Odelga 1982 - 1983 - 1 rok

144. Irena Lipnik 1982 - 1986 - 4 lata

145. Grazyna Mesjasz 1982 - 1983 - 1 rok

146. Ireneusz Chorążyczewski 1984 - 1988 - 4 lata

147. Lechosław Mikulicz 1982 - 1988 - 6 lat

148. Piotr Kruk 1983 - 1984 - 1 rok

149. Krystyna Siwik 1983 - 1984 - 1 rok

150. Grzegorz Werłos 1983 - 1987 - 4 lata

151. Maria Wójcik 1984 - 1995 - 11 lat

152. Małgorzata Pietrzyńska 1984 - 1985 - 1 rok

153. Barbara Gąsiorek 1984 - 2005 - 21 lat

154. Małgorzata Radomska 1984 - 1985 1 rok

155. Beata Konieczna 1983 - 23 lata

156. Renata Gajos 1983 - 23 lata

157. Waldemar Szwaja 1983 - 1994 - 11 lat

158. Władysław Dec 1985 - 1986 - 1 rok

159. Elżbieta Jędrzejczyk 1985 - 1986 - 1 rok

160. Jacek Pawłowski 1985 - 21 lat

161. Lucyna Przybył 1985 - 1986 - 1 rok

162. Maja Widuchowska 1985 - 1986 - 1 rok

163. Bogdan Hozakowski 1985 - 1987 - 2 lata

164. Dorota Szura 1986 - 20 lat

165. Stanisław Ciszewski 1985 - 1986 - 1 rok

166. Celina Lipiec 1986 - 1987 - 1 rok

167. Jerzy Dziedzic 1986 - 1989 - 3 lata

168. Małgorzata Stępkowska 1986 - 1988 - 2 lata

169. Aneta Dziewiszewska 1986 - 1987 - 1 rok

170. Elżbieta Zaba 1986 - 1990 - 4 lata

171. Małgorzata Kazimierczuk 1987 - 19 lat

172. Grażyna Sochoń 1988 - 0,5 roku

173. Janusz Darasz 1987 - 2002 - 15 lat

174. Stefania Fuławka 1987 - 1988 - 1 rok

175. Małgorzata Gerono 1987 - 1993 - 6 lat

176. Danuta Słabędzka 1987 - 1988 - 1 rok

177. Zofia Dutkowska 1988 - 1989 - 1 rok

178. Jacek Panek 1988 - 2001 - 13 lat

179. Jadwiga Chałupka 1989 - 2003 - 14 lat

180. Dorota Bojanowska 1986 - 20 lat

181. Joanna Panek-Renfleisz 1989 - 17 lat

182. Mariola Szybalska 1989 0,5 roku

183. Kazimierz Dyl 1990 - 1991 - 1 rok

184. Ewa Zdzienicka 1990 - 1995 - 5 lat

185. ks. Tadeusz Grabiak 1990 - 2006 - 16 lat

186. ks. Janusz Barski 1990 - 1994 - 4 lata

187. Zuzanna Sulik 1990 - 1996 - 6 lat

188. Edyta Pawińska 1991 - 1994 - 3 lata

189. Czesław Wąsik 1991 - 1994 - 3 lata

190. Sylwia Wiśniewska 1993 - 1994 - 1 rok

191. Sławomir Wiśniewski 1993 - 2006 - 13 lat

192. Ewa Awdziej 1993 - 1994 - 1 rok

193. Kazimierz Łojko 1993 - 2000 - 7 lat

194. Alicja Jankowska 1993 - 1994 - 1 rok

195. Sylwester Urbański 1994 - 2004 - 10 lat

196. Maja Wesołowska 1994 - 1995 - 1 rok

197. ks. Franciszek Woźniak 1994 - 1998 – 4 lata

198. Piotr Sekulski 1994 - 1995 – 1 rok

199. Bożena Dudzińska 1994 - 1995 – 1 rok

200. Sylwia Bieniek 1995 - 2000 - 5 lat

201. Sylwia Polaczyk 1996 - 10 lat

202. Sylwia Kędzierska 1997 - 9 lat

203. Halina Józefowicz 2000 - 6 lat

204. Adrianna Majewska 1998 - 7 lat

205. Edyta Dzik 2000 - 2006 – 6 lat

206. Dorota Czekańska 2001 - 2005 – 4 lata

207. Anna Drobna 1997 - 9 lat

208. Grzegorz Kuczaj 2002 - 4 lata

209. Anna Grzelak 2002 - 2006 – 4 lata

210. Chodor Marek 2005 - 2006 – 1 rok

211. Chyży Maria 2003 - 3 lata

212. ks. Czyż Krzysztof 2002 - 2006 – 4 lata

213. Andrzej Dąbek 2003 - 3 lata

214. Dorota Dąbrowska 2004 - 2005 – 1 rok

215. Agnieszka Dziubińska 2004 - 2 lata

216. Sylwia Gadzina 2003 - 3 lata

217. Karolina Hamziuk 2005 1 rok

218. Urszula Jabłońska 2002 4 lata

219. Renata Jaryczewska 2004 - 2 lata

220. Izabela Kampczyk 2005 - 1 rok

221. ks. Marek Kościnski 1998 - 2002 - 4 lata

222. Artur Kraiński 2005 - 1 rok

223. Marzena Krzak 2005 - 2006 – 1 rok

224. Maria Kuczaj 2003 - 2004 – 1 rok

225. Justyna Malinowska 2002 - 2003 – 1 rok

226. Elżbieta Mateusiak 2001 - 2002 – 1 rok

227. Anna Mężyk 2003 - 0,5 roku

228. Czesław Mrożniewski 2000 - 2001 - 1 rok

229. Monika Nowicka 2001 - 2002 - 1rok

230. Marta Odelga 2003 - 2004 – 1 rok

231. Helena Paszek 2000 - 1 rok

232. Andrzej Pawlonka 2003 - 3 lata

233. Agnieszka Pawłowska 2003 - 3 lata

234. Paweł Piepiora 2005 - 1 rok

235. Ewa Szura 2005 - 1 rok

236. Anna Podsadowska 2000 - 6 lat

237. Anna Polak 2004 - 2005 – 1 rok

238. Beata Skupińska 2004 - 1 rok

239. Julian Smagur 2002 - 2003 – 1 rok

240. Agnieszka Sula 2005 - 1 rok

241. Aneta Stefańczyk 2002 - 4 lata

242.Romuald Szpot 2002 - 2004 – 2 lata

243 Anna Traczyk 2001 - 1 rok

244. Jerzy Zawada 2000 - 1 rok

245. Wiesława Wojterek 2004 - 2 lata

246. Jacek Ziarkowski 2005 - 1 rok

 

Imienny wykaz kierowników i dyrektorów w szkole w Mysłakowicach w latach 1945 - 2005.

 

1. Ludwik Morawa 1945 - 1949

2. Maria Leszczuk 1949 - 1054

3. Ewa Walewska 1954 - 1957

4. Piotr Kaczor 1957 - 1958

5. Romuald Juszkiewicz 1958 - 1962

6. Irena Dorożyńska 1962 - 1973

7. Mieczysław Łais 1973 - 1977

8. Jerzy Ziemiński 1977 - 1978

9. Bogumił Nowak - 1978 - 1981

10. Bronisław Nowacki 1981 - 1983

11. Zofia Ptak 1983 - 1987

12. Anna Wolak 1987 - 1989

13. Emil Pyzik 1989 - 1994

14. Sylwester Urbański 1994 - 2001

15. Adam Sroka 2002

16. Andrzej Dąbek 2002 -

 

 

 

 

Imienny wykaz zastępców kierownika i dyrektora szkoły w Mysłakowicach w latach 1945 - 2005.

 

1. Maria Gumprecht 1956 - 1957

2. Maria Łukaszuk 1957 - 1961

3. Irena Dorożyńska 1961 - 1962

4. Zofia Winiarska 1962 - 1970

5. Eugenia Drzewiecka 1970 - 1972

6. Irena Dorożyńska 1972 - 1978

7. Emil Pyzik 1973 - 1975

8. Janina Cukiernik 1975 - 1978

9. Edward Kowalczewski 1978

10. Emil Pyzik 1978 - 1980

11. Eugenia Drzewicka 1980 - 1981

12. Maria Bródka 1981 - 1982

13. Zofia Ptak 1982 - 1983

14. Jadwiga Rękowska 1982 - 1983

15. Danuta Nowalińska 1982 - 1983.

16. Maria Wójcik 1983 - 1987

17. Ewa Kurylczyk 1987 - 1988

18. Adam Sroka 1989 - 2004

19. Dorota Bojanowska 2004 -

 

 

 

 

Imienny wykaz uczniów którzy zginęli tragicznie i nie ukończyli szkoły w Mysłakowicach.

 

 

1. Józef Gałek 11 lat zm. 1954 r.

2. Marian Cieślak 9 lat zm. 1956 r.

3. Ierzy Makuch 8 lat zm. 1962 r.

4. Andrzej Karolczak 11 lat zm. 1966 r.

5. Urszula Drewniak 12 lat zm. 1969 r.

6. Krzysztof Więcław 8 lat zm. 1974 r.

7. Małgorzata Łechtańska 10 lat zm. 1983 r.

8. Maciej Gąsiorek 8 lat zm. 1984 r.

Imienny wykaz nauczycieli którzy odeszli od nas na zawsze a pracowali w szkole w Mysłakowicach.

 

 1. Teofil Demczuk

 2. Ewa Walewska

 3. Maria Gumprecht

 4. ks. Władysław Lupa

 5. Aleksander Rukasz

 6. Maria Lachman

 7. ks. Adam Habrat

 8. Mieczysław Sobkowiak

 9. Marian Niewodowski

 10. Bogumił Nowak

 11. Stanisław Mandziarz

 12. Eugenia Drzewiecka

 13. Zygmunt Kazimierczuk

 14. Teresa Ziemińska

 15. Lechosław Mikulicz

 16. ks. Tadeusz Grabiak
 17. Irena Dorożyńska

 

 

 

 

Ilość uczniów, absolwentów i nauczycieli w szkole w Mysłakowicach w latach 1945 – 2005.

________________________________________________________________

Lp. Rok szkolny Ilość uczniów Ilość absolwentów Ilość nauczycieli

___________________________________________________________________________ 1.1. 1945/46 17 3 2 6

2. 1946/47 210 20 6

3. 1947/48 262 15 5

4. 1948/49 281 21 5

5. 1949/50 330 23 7

6. 1950/51 299 24 9

7. 1951/52 263 34 8

8. 1952/53 285 9 7

9. 1953/54 338 20 8

10. 1954/55 320 25 9

11. 1955/56 407 20 12

12. 1956/57 484 19 14

13. 1957/58 490 19 15

14. 1958/59 664 46 20

15. 1959/60 670 60 19

16. 1960/61 857 54 21

17. 1961/62 860 67 25

18. 1962/63 851 72 22

19. 1963/64 865 106 23

20. 1964/65 870 103 24

21. 1965/66 923 110 28

22. 1966/67 930 55 28

23. 1967/68 934 101 31

24. 1968/69 794 92 32

25. 1969/70 746 93 29

26. 1970/71 711 85 32

27. 1971/72 647 96 35

28. 1972/73 620 79 37

29. 1973/74 584 93 35

30. 1974/75 548 85 33

31. 1975/76 530 87 33

32. 1976/77 492 87 31

33. 1977/78 498 52 32

34. 1978/79 481 67 31

35. 1979/80 484 47 31

36. 1980/81 502 38 32

37. 1981/82 546 50 34

38. 1982/83 584 43 39

39. 1983/84 588 69 37

40. 1984/85 593 50 36

41. 1985/86 598 63 40

42. 1986/87 586 53 38

43. 1987/88 584 71 35

44. 1988/89 570 66 39

45. 1989/90 575 72 39

___________________________________________________________________________

Lp. Rok szkolny Ilość uczniów Ilość absolwentów Ilość nauczycieli

___________________________________________________________________________

46. 1990/91 570 63 42

47. 1991/92 565 58 40

48. 1992/93 555 71 38

49. 1993/94 513 54 39

50. 1994/95 510 65 40

51. 1995/96 509 64 38

52. 1996/97 491 66 30

53. 1997/98 453 59 35

54. 1998/99 421 50 34

55. 1999/00 383 73 34

56. 2000/01 444 48 21

57. 2001/02 502 52 + 64 30

58. 2002/03 486 49 + 69 37

59. 2003/04 491 46 + 63 36

60. 2004/05 469 59 + 61 38

 

 

 

 

 

 

Wykaz przedmiotów, które obowiązywały w roku szkolnym 1945/46.

 

 1. sprawowanie

 2. religia

 3. język polski

 4. arytmetyka

 5. rysunki

 6. prace ręczne

 7. śpiew

 8. ćwiczenia cielesne

 9. przyroda od klasy III

 10. historia od klasy IV

 11. geografia od klasy V

 12. biologia od klasy V

 13. fizyka w klasie VII

 14. chemia w klasie VIII

 

Szkoła w oczach uczniów.

 

Chodzę do ósmej klasy Szkoły Podstawowej w Mysłakowicach. Jeszcze ponad 100 lat temu była to letnia rezydencja królów pruskich. Jestem z niej dumny, bo przecież nie każdy uczeń chodzi do szkoły w pałacu. Jeżdżąc na: zawody zobaczyłem wiele szkół i w każdej czułem się zamknięty. Było mi ciasno. Są tam wąskie korytarze, niskie sufity, małe klasy. U nas jest dużo miejsca. Wszystko jest większe przestronniejsze. Będąc uczniem klasy IV myślałem inaczej. Nie mogłem się przystosować do nowych klas, nauczycieli, otoczenia. Koledzy ze starszych klas straszyli jacy przerażający są nauczyciele. Teraz, kiedy jestem starszy wszystko uległo zmianie.

Szkoła podstawowa to dla mnie bardzo ważny etap, ponieważ „czego się Jaś nie nauczy, tego i Jan nie będzie umiał”. W niej zdobędę wiedzę, którą z wiekiem będę pogłębiał. Chcę w życiu być Kimś, mieć dobrą pracę. Dlatego teraz, w tej szkole muszę patrzeć w przyszłość, gdyż moja postawa na dzień dzisiejszy znajdzie odbicie w późniejszym moim życiu.

Każdy mówi, że w szkole trzeba się dużo uczyć. Ja patrzę na to inaczej. W szkole się nie uczę, ale zdobywam wiedzę. To pozwala mi optymistycznie spojrzeć na to, czego się uczymy – nie zawsze potrzebnego. Dręczy mnie myśl, że to dopiero półmetek moich zmagań ze szkołą. Nie chcę jednak „wyjść” z podstawówki dlatego, że myśl o egzaminie, w nowej szkole i nauczycielach nastraja mnie pesymistycznie, wywołuje lęk i obawę. Nie chcę odchodzić ze szkoły teraz, kiedy się coś dzieje: przychodzą nowi, fajni nauczyciele, budowane jest nowe boisko, wprowadzane są zajęcia popołudniowe. Mamy bardzo dobrych dyrektorów, którzy kontynuują dzieło poprzedników. Szkoła jednak, to nie tylko nauczyciele i przedmioty, ważniejsi są koleżanki i koledzy – zwłaszcza z mojej klasy. W czasie wakacji i przerw świątecznych brakuje mi właśnie ich, ponieważ oni są częścią mojego życia. Dlatego niechętnie będę opuszczał mury mojej szkoły, bo wiem, że niektórych nie będę wcale spotykał.

Tomek Radziszewski z klasy VIII b. 1994 r.

 

 

Nasz szkoła, szkoła słońca, od początku aż do końca

zapełniona jest kwiatami, jagodami, strumykami.

Każda ściana to obrazek, on ci drogę zawsze wskaże.

Tu Matejko, tam Kościuszko, zamiast ławek wodne łóżko.

Uczniowie matmy już się nie będą bali,

gdyż nowe kalkulatory będą na fali.

Na przerwie z kranu będzie się lała:

coca – cola, lemoniada lub czarna mała.

Jeździć będziemy rowerami, gdyż jako główny przedmiot – ekologię mamy.

Każdy test, zadanie, będzie w szkole odrabiane.

Obok szkoły baseny i korty, na nich uprawiamy różnorakie sporty.

Hop! W dół i z góry! My skaczemy jak kangury.

Tysiące możliwości – zabawa, nauka, każdy się tu czegoś doszuka.

Kosmos, latanie i prawo grawitacji, to główne plany naszych wakacji.

Nasza szkoła jest zwyczajna, cztery ściany bloku,

ale chętnie tam chodzimy w każdy dzionek roku.

 

Wiersz napisały dziewczęta: Katarzyna W

13-12-2022 admin

Dodaj komentarz

Śledź nas

Ostatnie komentarze

Newletter

O nas

Myslakowice.com to niezależny, prywatny portal internetowy poświęcony tematyce Mysłakowic i Dolnego Śląska. Na stronach naszego portalu można zaleźć również informacje o zasięgu krajowym i światowym. 

Wszystkie materiały, fotografie, grafiki chronione są na mocy prawa autorskiego i nie mogą być wykorzystywane komercyjnie. Przy cytowaniu na innych strona www należy dodać aktywny odnośnik do strony myslakowice.com.