27 maja 2024 r.
Gmina Mysłakowice w pytaniach i odpowiedziach Cz.2

Szkoła w Mysłakowicach

1993 r.

Bibliografia.

 

  1. Biuletyn Rady Gminy.

  2. Biuletyn Związku Gmin Karkonoskich.

  3. Słownik geografii turystycznej Sudety:

    1. Kotlina Jeleniogórska.

    2. Rudawy Janowickie.

  4. Różne informacje uzyskane z Urzędu Gminy w Mysłakowicach.

Z jakiego okresu pochodzi kościół katolicki w Karpnikach?

Odp. Kościół parafialny pod wezwaniem św. Jadwigi, pochodzi z 1399 roku. W czasie wojen husyckich został bardzo zniszczony. Później wielokrotnie remontowany. Z dawnego gotyku nie pozostało prawie nic.

 

Jakie zabytki znajdują się w karpnickim kościele parafialnym?

Odp. Do zabytkowych elementów kościoła zalicza się: drewniana, polichromowana figura Madonny z Dzieciątkiem z XV wieku, renesansowy, drewniany, polichromowany ołtarz główny z amboną z XVII wieku, stacje Drogi Krzyżowej z XVIII wieku, drewniany, polichromowany ołtarz boczny z XVIII wieku.

 

Z jakiego okresu pochodzi kościół ewangelicki w Karpnikach?

Odp. Kościół ewangelicki pochodzi z 1748 roku – jest to prostokątna murowana nawa, wsparta na jońskich i korynckich kolumnach. Wieżę dostawiono dopiero w 1824 roku.

 

Co stało się z kościołem ewangelickim w Karpnikach?

Odp. Po 1945 roku świątynia została opuszczona i zdewastowana. W latach 70 tych spłonęła, pozostały jedynie fragmenty murów.

 

Co obejmowała romantyczna zabudowa parku w Karpnikach w XIX w?

Odp. Na polecenie księcia Wilhelma dokonano przebudowy parku, którego projektantem był słynny ogrodnik królewski J. Lene. Powstało rozległe założenie krajobrazowe obejmujące Góry Sokole, Szwajcarkę, Starościńskie Skały i stawy.

 

Co powstało w karpnickim parku po romantycznej zabudowie?

Odp. W Górach Sokolich na Krzyżnej Górze – żeliwny krzyż, Szwajcarka i ścieżki w Starościńskich Skałach, pozostałe obiekty i pamiątki zostały dokładnie i systematycznie zniszczone, wandalizmowi oparły się jedynie karpnickie stawy.

 

Co stało w karpnickim parku?

Odp. Przed zamkiem, przy moście przez fosę, ustawiono dwie armaty angielskie ofiarowane przez gubernatora Indii.

 

Kto wzniósł pałac myśliwski w Karpnikach?

Odp. W 1870 roku marszałek dworu ks. heskiej wzniósł pałac myśliwski. Stanowił on własność mieszkającej w Austrii Anny Achinger. Otacza go piękny i rozległy park ze stawem i skałkami. Później sprzedany i poddany remontowi wrócił do dawnej świetności i jest to wspaniała wizytówka okolicy jako wzorowy hotel dla bogatych gości, zapewne z zagranicy.

 

Gdzie znajduje się Szwajcarka?

Odp. Schronisko turystyczne Szwajcarka znajduje się w Górach Sokolich. Stoi ono na przełęczy oddzielającej Krzyżną Górę od Trzech Koron, na wysokości 520 m.

 

Kto i kiedy wzniósł to schronisko?

Odp. Schronisko Szwajcarka zostało wzniesione w 1823 roku przez księcia Prus Wilhelma. Był to domek myśliwski i leśniczówka w dobrach karpnickich.

Na wzór czego powstała Szwajcarka?

Odp. Zbudowana została jako kopia budynku stojącego w Szwajcarii – stąd nazwa i charakterystyczne formy architektury. Na parterze mieszkał leśniczy, piętro zaś zajmował odpowiednio urządzony gabinet myśliwski z ogromnym kominkiem, przeznaczony dla księcia.

 

Kiedy Szwajcarka stała się schroniskiem turystycznym?

Odp. W okresie międzywojennym, budynek zaczął pełnić rolę schroniska, ale bez noclegów. W 1950 roku schronisko przejęło PTTK, a pierwszym jego gospodarzem został znakomity przewodnik turystyczny śp. Tadeusz Steć.

 

Ile stawów jest w Bukowcu?

Odp. W rozległym parku w Bukowcu o powierzchni 23 ha znajduje się 11 stawów, a oto niektóre ich nazwy: Kąpielnik, Ponurej Kapliczki, Kostrzycki itp.

 

Jakie drzewa znajdują się w parku w Bukowcu?

Odp. W parku rośnie około 350 różnych gatunków drzew. Wiele z nich to okazałe pomniki przyrody liczące ponad 200 lat i więcej. Na wyróżnienie zasługują dęby szypułkowe, jesiony wyniosłe, buki, topole, sosny zwyczajne i wejmutki oraz graby.

 

Jaki obwód posiadają najokazalsze pomniki przyrody w Bukowcu?

Odp. Dąb szypułkowy ma obwód – 5m, jesion wyniosły – 4,3 m, buk – 3,6 m, topola biała – 4,8 m. Itp.

 

Co można powiedzieć o parku w Bukowcu?

Park w Bukowcu należy do najbardziej zachowanych parków w Sudetach i na Śląsku jako przykład kształtowania krajobrazu. Słynie też z walorów widokowych na Karkonosze. Wokół pałacu w parku jest wiele malowniczych skałek.

 

Kto i kiedy w Bukowcu założył stawy rybne?

Odp. Około 1420 roku Hans von Zedlitz założył we wsi stawy rybne – stawy hodowlane.

 

Kto zakupił dobra w Bukowcu pod koniec XVIII wieku?

Odp. W 1785 roku Bukowiec kupił hrabia Fryderyk von Reden, który sprawował wówczas urząd nadburmistrza Śląska w rządzie króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III późniejszego pana na Mysłakowicach.

 

Co znajdowało się już wtedy w Bukowcu?

W 1786 roku w Bukowcu był dwór, 4 folwarki, 2 kościoły, 2 plebanie, szkoła i 2 młyny wodne.

 

Jakie zmiany w Bukowcu wprowadził hrabia von Reden?

Odp. Hrabia przystąpił do gruntownej przebudowy dworu na okazałą rezydencję. Równocześnie założył rozległy park krajobrazowy oraz zaczął wznosić szereg budowli ogrodowych w stylu romantycznym.

 

Jacy znakomici gości odwiedzili Bukowiec w czasie jego rozkwitu?

Odp. W Bukowcu bywali znakomici goście jak: Johan Wolfgang Goethe, feldmarszałek August von Gneisenau, minister von Stein, król pruski Fryderyk Wilhelm III.

 

Kto i jakie towarzystwo założył w Bukowcu w XIX wieku?

Odp. Z inicjatywy hrabiego von Redena w Bukowcu powstało Towarzystwo Biblijne. W ciągu 10 lat liczba jego członków wzrosła do kilku tysięcy zamieszkałych w 84 miastach i wioskach regionu.

 

Co zawdzięczali Ślązacy hrabinie von Reden z Bukowca?

Odp. Hrabina po śmierci męża, całe swoje życie poświęciła pomocy biednym. Uruchomiono bezpłatną niedzielną szkółkę dla dorosłych ewangelików aby tam mogli nauczyć się czytać. Pomogła zagospodarować się Tyrolczykom w Kowarach jesienią 1837 roku. Była główną inicjatorką przeniesienia Świątyni Vang w góry do Karpacza.

 

Jakie dobra posiadała hrabina von Reden z Bukowca?

Odp. W 1825 roku we wsi było już 120 domów chłopskich, pałac, 2 folwarki, 2 szkoły z 3 nauczycielami, 2 młyny wodne, cegielnia, browar, serownia w której robiono sery szwajcarskie. Do majątku również należało 54 stawy w których hodowano karpie.

 

Co to jest „Opactwo” i kiedy zostało założone?

Odp. W 1825 roku hrabina von Reden wystawiła zmarłemu mężowi mauzoleum na zboczu Mrowca zwane często Opactwem. Tam też złożono ciało hrabiny i jej dalszych krewnych oraz właścicieli Bukowca.

 

Kto odziedziczył dobra Bukowca po bezpotomnej śmierci hrabiny Reden?

Odp. Po śmierci hrabiny von Reden wieś i majątek przeszły w ręce baronów von Rotenhan. W rękach tej rodziny tak pałac jak i okolice pozostały do 1945 roku.

 

Kiedy Bukowiec stał się letniskiem?

Odp. W końcu XIX wieku, Bukowiec był już oficjalnie letniskiem. W czasie międzywojennym były tu 3 gospody, 4 pensjonaty mające łącznie 70 miejsc noclegowych, a staw Kąpielnik został zamieniony w kąpielisko.

 

Co robili w czasie wojny więźniowie w Bukowcu?

Odp. W czasie II wojny światowej we wsi i okolicy pracowali w kamieniołomach więźniowie z filii obozu koncentracyjnego w Gross – Rosen. Część zmarłych i zamordowanych pochowano na miejscowym cmentarzu.

 

Jakie instytucje mieściły się w pałacu w Bukowcu po 1945 roku?

Odp. Po II wojnie światowej pałac miał różnych lokatorów: Dom Wczasowy Politechniki i Uniwersytetu z Wrocławia, Technikum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rolnicza, Wojewódzki Ośrodek Postępu Rolniczego, Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Związek Gmin Karkonoskich oraz Karkonoski Uniwersytet Ludowy.

 

Jakie schronisko turystyczne znajduje się w Bukowcu?

Odp. Po reformie oświaty w 1975 roku zlikwidowano szkołę podstawową, a w tym budynku powstało młodzieżowe schronisko turystyczne „Skalnik”.

 

Pod jakim wezwaniem jest kościół ewangelicki i z jakiego czasu pochodzi?

Odp. Kościół ewangelicki pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela wzniesiono w 1782 roku dla wyznawców religii protestanckiej.

 

Jaki kościół i od kiedy pełni rolę świątyni parafialnej?

Odp. Funkcje katolickiego kościoła parafialnego, pełni obecnie dawny kościół ewangelicki, odbudowany i poświęcony dnia 23 kwietnia 1972 roku, zaś samodzielną parafię utworzono z podziału parafii Karpniki.

 

Z jakiego okresu pochodzi dawny kościół katolicki?

Odp. Kościół filialny św. Marcina pochodzi z przełomu XV/XVI wieku, zaś obecnie służy jako kaplica cmentarna.

 

Jaka osobliwość budowlana znajduje się we wnętrzu dawnej świątyni katolickiej w Bukowcu?

Odp. Od północnej strony dostawiona jest późnogotycka kaplica z XVI wieku, przykryta rzadkim na Śląsku sklepieniem kryształowym. Kościół otacza kamienny mur cmentarny z wieżą bramną.

 

Co wmurowano w skarpę drogi przed bramą kościoła?

Odp. W skarpę drogi przed bramą wmurowana jest kamienna płyta z wypukłym rytem krzyż podwójnego. Według tradycji ma to być kamień choleryczny.

 

Co mieściło się niegdyś w gospodzie w Bukowcu?

Odp. Przy placu kościelnym w Bukowcu znajduje się XVIII wieczna Stara Karczma Sądowa, później bar Pod Strzechą.

 

Gdzie znajduje się krzyż pokutny w Bukowcu?

Odp. Kamienny krzyż pokutny stoi przy ulicy Wiejskiej obok kościoła, a na nim wyryta jest dzida.

 

Jakie rzeki przepływają przez Mysłakowice?

Odp. Mysłakowice ciągną się na długości 3,5 km i przepływają przez nie Jedlica i Łomnica.

 

Dlaczego pałac w Mysłakowicach nosi nazwę królewski?

Odp. W okresie od 1831 roku do I wojny światowej, pałac ten pozostawał w rękach rodziny Hohenzollernów – królów pruskich i cesarzy niemieckich.

 

Dla kogo została wybudowana Willa Liegnitz obok pałacu w Mysłakowicach?

Odp. Willę Liegnitz wybudował król pruski Fryderyk Wilhelm IV dla drugiej żony swego ojca Fryderyka Wilhelma III po jego śmierci.

 

Kto odwiedził pałac w Mysłakowicach w XIX wieku?

Odp. W XIX wieku w pałacu królewskim w Mysłakowicach przebywało gościnnie wiele koronowanych głów z Europy, między innymi również car rosyjski Mikołaj I m- 1830 r, król Niderlandów – 1846 r., król Bawarii – 1860 r.

 

Którędy biegnie „Droga Królewska” i dlaczego tak się nazywa?

Odp. „Droga Królewska” prowadzi od pałacu w Mysłakowicach do pałacu w Karpnikach szlakiem zielonym. Jest to droga łącząca dwa królewskie pałace, którą jeździły koronowane głowy z Prus i innych dworów.

 

176.Co znajdowało się w Mysłakowicach gdy nabył je król Fryderyk Wilhelm III

Odp. W Mysłakowicach było już 144 domy, w tym 9 budynków należało do pałacu, szkoła z nauczycielem, 3 folwarki w których hodowano 450 owiec merynosów, 2 młyny wodne, 4 tartaki, cegielnia, browar, 2 kuźnie i 4 szynki.

 

Jacy rzemieślnicy mieszkali w Mysłakowicach za czasów królewskich?

Odp. Wśród mieszkańców było wielu rzemieślników: 5 szewców, 3 piekarzy, 3 rzeźników, 2 krawców, 2 stolarzy, 2 stelmachów, ślusarze, iglarze, bednarze, murarze, farbiarze, tkacze, handlarze i kramarze.

 

W którym roku uruchomiono mechaniczną przędzalnię lnu?

Odp. W zabudowaniach głównego folwarku, na polecenie króla uruchomiono w 1842 roku mechaniczną przędzalnię lnu.

 

Co to jest Czerwony Dworek?

Odp. Jedną z ciekawych atrakcji rozległego parku krajobrazowego należącego do pałacu był „Czerwoniak” – Czerwony Dworek, nazwany tak od ministra Rothera który doglądał budowy kościoła i przebudowy pałacu.

 

Kto i kiedy ustawił w parku bramę ze szczęk wieloryba?

Odp. Król pruski Fryderyk Wilhelm IV kazał ustawić w parku 6 metrowej wysokości bramę ze szczęk wieloryba nad brzegiem dużego stawu, która stała się znaną ciekawostką turystyczną zakupioną we Wrocławiu za 45 talarów.

 

Kiedy i dlaczego przebudowano wieżę kościoła w Mysłakowicach?

Odp. W 1858 roku król Fryderyk Wilhelm IV polecił podnieść wysokość wieży kościelnej o 20 m do wysokości 50 m, gdyż jej płaskie zakończenie nie pasowało do krajobrazu górskiego.

 

Co wydarzyło się w Kotlinie Jeleniogórskiej w XIX wieku?

Odp. W czasie słynnych ruchów robotniczo – chłopskich na Śląsku w 1848 roku, tkacze i chałupnicy z Mysłakowic nie dopuścili do zniszczenia zakładów lniarskich.

 

Kto to był Teodor Donat?

Odp. Teodor Donat w XIX wieku pełnił funkcję księgowego w zakładach lniarskich, to on doprowadził do utworzenia Karkonoskiego Towarzystwa Turystycznego – RGV.

 

Kiedy przez Mysłakowice poprowadzono linię kolejową?

Odp. W 1882 roku przez Mysłakowice poprowadzono linię kolejowa z Jeleniej Góry do Kowar, natomiast 13 lat później wybudowano linie do Karpacza.

 

Gdzie ustawiono pamiątkowy kamień ku czci Teodora Donata?

Odp. W 1930 roku w parku mysłakowickim ustawiono pamiątkowy kamień na cześć Teodora Donata obok ulicy 1 Maja.

 

Przy czerwonym szlaku w Mysłakowicach stoi kamienny obelisk z tablicą ku czci Mieczysława Orłowicza, gdzie znajduje się druga taka sama tablica i kiedy ją ufundowano?

Odp. Tablice ku czci ustawiono w 1981 roku w Mysłakowicach i Świeradowie. Szlak ten nosi jego imię.

 

Z czego słynął Mrowiec w XIX wieku?

Odp. Na początku XIX wieku Mrowiec słynął ze wspaniałych uczt i przyjęć, jakie urządzał ówczesny właściciel pałacu w Mysłakowicach feldmarszałek hrabia von Gneisenau, dla swoich znajomych z Bukowca, Miłkowa czy Cieplic.

 

Dlaczego na balkonie jednego z domów tyrolskich wyryto napis „Boże błogosław króla Fryderyla Wilhelma III”?

Odp. Przy ulicy Daszyńskiego 5 znajduje się dom tyrolski, na którego balkonie można przeczytać wycięty napis, jako dowód wdzięczności dla króla za przyjęcie Tyrolczyków do swoich włości i za okazaną im pomoc. Po wojnie przez 40 lat napis ten był szczelnie zabity deskami, dopiero odsłonięto go po zmianie ustroju. Napis ten wyciął w balkonie cieśla Glasser – Tyrolczyk.

 

Za panowania jakiego króla wzniesiono szpital w Mysłakowicach?

Odp. Król pruski Fryderyk Wilhelm IV w latach 1854 – 55, wybudował duży budynek w którym urządzono szpital.

 

Co było po wojnie w dawnym szpitalu w Mysłakowicach?

Odp. Po wojnie urządzono szpital zakaźny dla ludzi z okolicy.

 

Co obecnie znajduje się w tym budynku po dawnym szpitalu?

Odp. Po zlikwidowaniu szpitala w 1992 roku i po przeprowadzeniu gruntownego remontu, urządzono w nim Ochotniczy Hufiec Pracy dla młodzieży która ma kłopoty z nauką w normalnej szkole. Tu kończą szkołę zawodową i mając zawód idą do pracy.

 

W Mysłakowicach znajduje się osiedle „kamiennych domków”, dla kogo i kiedy zostało zbudowane?

Odp. Rozwijająca się fabryka lniarska w Mysłakowicach w latach 1905 – 1909 wybudowała kolonię składającą się z kilkunastu tzw. bliźniaków dla rodzin pracowniczych i hotel dla samotnych robotników. Domki te obecnie znajdują się na ul. Kamiennej.

 

Co mieściło się w leśniczówce która stoi u podnóża Mrowca, w okresie międzywojennym?

Odp. Rozwijająca się turystyka wymusiła na miejscowych władzach przekształcenie dawnej leśniczówki w schronisko młodzieżowe. W gospodzie przy ulicy Godebskiego (obecnie sklep gospodarczy) spotykali się turyści powracający z górskich szlaków turystycznych.

 

Przy jakiej fabryce podczas ostatniej wojny założono obozy?

Odp. Przy fabryce lniarskiej w Mysłakowicach w czasie ostatniej wojny istniały dwa obozy pracy przymusowej dla kobiet i obóz jeniecki.

 

Kto mieszkał w obozie pracy przymusowej w Mysłakowicach?

Odp. W obozie pracy przymusowej w latach 1940 – 45 było około 60 osób pochodzenia polskiego, około 50 osób pochodzenia ukraińskiego i rosyjskiego oraz około 150 osób pochodzenia żydowskiego.

 

Dla kogo założono obóz jeniecki?

Odp. Obóz jeniecki założono dla jeńców wojennych podbitych narodowości, w latach 1941 – 45 było około 80 Francuzów, 80 Włochów i 60 Rosjan.

 

Gdzie mieszkali jeńcy i pracownicy przymusowi?

Odp. Wszyscy mieszkali w nędznych barakach, które znajdowały się na terenie fabryki. Stanowili oni 1/3 część załogi i zastępowali Niemców których powołano na front wojenny.

 

Co mieściło się w pałacu w Mysłakowicach podczas wojny?

Odp. Podczas II wojny światowej w pałacu mieściła się siedziba S.A. oraz przechowywano tu zbiory i dokumentacje Urzędu Konserwatorskiego z Berlina i z Wrocławia oraz z Biblioteki Sztuk Pięknych z Berlina jak również zbiory prywatne.

 

Co mieściło się w pałacu w Mysłakowicach po II wojnie?

Odp. W pałacu przebywała jednostka Armii Radzieckiej – Armia Czerwona która zapewne doprowadziła do jego dewastacji, następnie Urząd Monopolowy.

 

W którym roku odremontowano pałac królewski i w jakim celu?

Odp. Szybki rozwój osiedla a co za tym idzie wzrost liczby dzieci, zapewne wymusił na ówczesnych władzach rozbudowę szkoły – wybór padł na pałac jako budynek pusty i duży. Po przeprowadzeniu kapitalnego remontu, pałac dostosowano do potrzeb szkoły i w 1953 roku dzieci rozpoczęły nowy rok szkolny w nowym budynku.

 

Co jest najcenniejszym zabytkiem w kościele w Mysłakowicach?

Odp. Najcenniejszym fragmentem kościoła są dwie marmurowe kolumny z Pompei, które zostały ofiarowane królowi pruskiemu Fryderykowi Wilhelmowi III przez króla Neapolu.

 

Co to są krzyże pokutne?

Odp. Krzyże pokutne są to ślady po dokonanych morderstwach. Złoczyńca oprócz tego, że musiał utrzymać rodzinę zamordowanego, musiał jeszcze postawić krzyż z wyrytym na nim narzędziem zbrodni.

 

Gdzie na terenie Gminy ustawione są takie krzyże?

Odp. Na terenie naszej Gminy są 3 krzyże pokutne. Pierwszy stoi po prawej stronie drogi z Mysłakowic do Jeleniej Góry na polach Łomnicy. Drugi przed pałacem w Mysłakowicach (przedtem stał na Czerwonym Dworku). Trzeci stoi w Bukowcu za kościołem po lewej stronie drogi biegnącej do Górnego Bukowca.

 

Jak nazywał się cenny obraz przechowywany podczas wojny w karpnickim pałacu?

Odp. Wiele cennych przedmiotów nie udostępniono do zwiedzania w karpnickim pałacu. Tak było również z obrazem „Madonna Holbeina”, który został zakupiony za 2500 talarów przez księcia Wilhelma pruskiego, dla swojej żony Marii w XIX wieku.

 

Jaki był związek między Mysłakowicami a Ciszycą koło Kowar w latach 20 tych XIX wieku?

Odp. Pałacyk w Ciszycy w latach 1822 – 23 był widownia głośnego romansu córki Antoniego Radziwiłła – Elżbiety z pruskim następcą tronu, późniejszym cesarzem Niemiec Wilhelmem I, który swa rezydencje posiadał w Mysłakowicach – Erdmannsdorf.

 

Jaki napis znajduje się na Falkenbergu – Krzyznej Górze?

Odp. Na żelaznym – żeliwnym krzyżu wzniesionym na jednym ze szczytów Gór Sokolich w 1822 roku zamieszczono napis w języku niemieckim: Błogosławieństwo krzyża nad Wilhelmem, jego potomstwem i jego okolicą”.

 

Z czyjego polecenia ustawiono żeliwny krzyż na Falkenbergu?

Odp. Gdy w 1822 roku książę Wilhelm zakupił posiadłość w Karpnikach, wtedy jego żona poleciła ustawić wielki krzyż żeliwny na najwyższym szczycie Gór Sokolich – Falkenbergu. Krzyż ma 21 stóp wysokości, 18 stóp szerokości, a można go obejrzeć gołym okiem z odległości 1 mili (1 mila pruska to 7,5 km, zaś stopa pruska to 31 cm).

 

208.Wyjaśnij pochodzenie nazw:

Husyckie Skały.

Kamienna Altana.

Sowi Kamień.

Starościńskie Skały.

Bramka.

Odp. 1. Husyckie Skały – jest to granitowa skała na stoku Krzyżnej Góry – 10 minut od Szwajcarki. Na jej szczycie jest platforma widokowa na Sokolik. Nazwa skały wiążę się z potyczką, jaka miała miejsce w nocy z 11 na 12 sierpnia 1434 roku w pobliskim zamku Sokolec z Husytami. Uciekający z północnego zamku husyci, zmylili tu drogę i runęli w przepaść.

2. Kamienna Altana – to zwaliska kamienne pokryte luźnymi blokami skalnymi na Krzyżowej Górze w Mysłakowicach. Tuż przed szczytem jest Kamienna altana z płaskiej płyty granitowej, ustawiona na 3 granitowych słupach – jest to dobre schronienie w czasie burzy. Nad tą altaną w 1874 roku ustawiono kamienny krzyż.

3. Sowi Kamień – znajduje się nieco poniżej szczytu Mrowca w Mysłakowicach na południowo – wschodnim stoku góry. Jest to niewielka zwietrzała skała z żyłami aplitu – magmowej skały zawierającej kwarc, skaleń i muskowit.

4.Starościńskie Skały – to malownicze gniazdo skalne znajdujące się na wschodnim stoku Lwiej Góry – 720 m w Rudawach Janowickich. Erozja wypreparowała w granicie fantastyczne kształty, jak filary, szczeliny i bramy tzw. Skalne Miasto. Niegdyś prowadziły tu ścieżki spacerowe z Karpnik, a skały nazywano wówczas Skałami Marianny – żony księcia z Karpnik. To one ozdobione były żeliwnymi posągami lwów – stad Lwia Góra.

Bramka – jest to rumowisko potężnych bloków granitu na wysokości 495 m przy szlaku niebieskim prowadzącym z Bukowca do Kowar. Zespół skałek tworzy naturalna furtę skalną tzw. bramkę.

 

Co ciekawego znajdowało się w pałacu królewskim w Mysłakowicach w XIX

Odp. W pałacu zgromadzono cenne wyroby ze srebra, szkła i porcelany, ciekawe meble i obrazy. W jednym z pomieszczeń wisiał obraz Karla Hermanna z Opola przedstawiający założenie klasztoru w Trzebnicy. Jedną z głównych postaci była św. Jadwiga, której rysów twarzy użyczyła żona księcia Wilhelma z Karpnik pani Marianna.

 

Jaki areał przypada na poszczególne uprawy w gminie – dane z 2000 roku.

Odp. Na grunty orne przypada – 1 716 ha, łąki – 1 484 ha, pastwiska – 1 053 ha, lasy – 3 523 ha, nieużytki – 1 099 ha.

 

Jaki jest średni areał przypadający na 1 rolnika – dane z 2000 roku.

Odp. Średnio na 1 rolnika w Gminie przypada 23 ha.

 

Ilu jest w Gminie rolników posiadających gospodarstwa ponad 100 ha – dane z 2000 roku.

Odp. W naszej gminie dużych gospodarstw jest zaledwie 6 i tak w Mysłakowicach – 2, Łomnicy – 1, Bukowcu – 1, Krogulcu – 1, Wojanowie – 1.

 

Wymień zakłady które jeszcze funkcjonują w Gminie?

Odp. Rauschert Elektrim – Zakłady Porcelany w Mysłakowicach, Jelenia – Plast w Mysłakowicach, Zakład Papierniczy w Dąbrowicy.

 

Z jakimi Gminami nasz Urząd prowadzi współpracę?

Odp. Dania – Lemvig, Niemcy – Leopoldshohe, Iława, Krzywiń.

 

Jakie inwestycje przeprowadzono lub są w trakcie realizacji?

Odp. – telefonizacja,

wodociągowanie,

oczyszczalnia ścieków,

gazyfikacja,

ścieżki rowerowe,

wysypisko śmieci,

kanalizacja,

ośrodek zdrowia w Mysłakowicach,

Orlik w Mysłakowicach.

Czy w naszej Gminie są gospodarstwa agroturystyczne?

Odp. Od kilkunastu lat coraz mocniej rozwija się ruch agroturystyczny i na koniec 2000 roku było 10 takich gospodarstw.

 

Która ze szkół prowadzi oddziały z klasami integracyjnymi?

Odp. Od 2000 roku w Łomnicy istnieje Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi, gdzie mogą uczęszczać uczniowie niepełnosprawni.

 

Kiedy i gdzie powstało w Gminie Centrum Informacji Turystycznej?

Odp. W 2000 roku w Mysłakowicach zostało otwarte centralne gminne Biuro Informacji Turystycznej w Radarze.

 

Jakie zespoły folklorystyczne istnieją w Gminie?

Odp. Od wielu lat w naszej Gminie pracują dwa zespoły śpiewacze – emerytów: - Śnieżki – pod egida Koła Gospodyń Wiejskich, - Szarotki – pod egidą Koła Emerytów i Rencistów w Gminie Mysłakowice.

 

Jakie zespoły sportowe działają na terenie Gminy?

Odp. LZS – Karpniki, LZS – Kostrzyca, MGKS – Mysłakowice.

 

Kiedy powstał Związek Gmin Karkonoskich?

Odp. Związek Gmin Karkonoskich został zarejestrowany dnia 23 marca 1992 r.

 

Jakie Gminy należą do Związku Gmin Karkonoskich?

Odp. Mysłakowice, Podgórzyn, Karpacz, Kowary, Szklarska Poręba.

 

W jakim celu powstał Związek Gmin Karkonoskich?

Odp. Związek został powołany do realizacji wspólnych działań dla:

ochrony wody, ziemi i powietrza oraz krajobrazu,

reprezentowanie wspólnych interesów z innymi gminami,

wspólnego realizowania zadań i inwestycji komunalnych,

prowadzenia działalności gospodarczej, wychowawczej i sport.

 

Kiedy powstał Karkonoski Uniwersytet Ludowy?

Odp. Uniwersytet został powołany dnia 7 grudnia 1994 roku przez Zgromadzenie Związku Gmin Karkonoskich z siedzibą w Bukowcu.

 

W jakim celu powołano ten Uniwersytet?

Odp. Głównym celem uruchomienia Uniwersytetu Ludowego było:

przeciwdziałaniu bezrobociu,

pomoc w tworzeniu małych firm,

kursy dla bezrobotnych,

kursy językowe,

kursy przekwalifikujące.

 

Kiedy wybudowano wysypisko śmieci?

Odp. Budowę nowego i ekologicznego wysypiska śmieci realizowano w latach 1992 – 1997 między Kostrzycą a Ścięgnami dla Gmin: Mysłakowic, Podgórzyn, Kowary i Karpacz, teraz chcą dołączyć i inni.

 

Kiedy otwarto „Dom Tyrolski”?

Odp. Dom Tyrolski – mieści się w odremontowanym starym domu tyrolskim w Mysłakowicach przy ulicy Starowiejskiej obok obwodnicy. Oddano go do użytku we wrześniu 1998 roku. Na uroczystość otwarcia przyjechało do Mysłakowic dużo gości z Tyrolu austriackiego i Niemiec. Główna uroczystość odbyła się przed pałacem królewskim w Mysłakowicach.

 

Kiedy otwarto „Muzeum Tyrolskie”?

Odp. W Domu Tyrolskim w Mysłakowicach, najpierw w jednej izbie, otwarto ciekawe i bardzo interesujące muzeum o dziejach Tyrolczyków i ich wędrówce do nowej ojczyzny. Muzeum otwarto w 1999 roku.

 

Kiedy zlikwidowano linię kolejowa z Jeleniej Góry do Karpacza?

Odp. Ostatni pociąg z Karpacza do Jeleniej Góry odjechał dnia 2 kwietnia 2000 roku.

 

Ścieżki rowerowe.

Odp. Pierwszą ścieżkę rowerową z Jeleniej Góry do granic naszej Gminy wykonano w 1999 roku, następnie ją przedłużono do Łomnicy w następnym roku czyli 2000.

Co to jest ZUK?

Odp. ZUK – jest to Zakład Usług Komunalnych utworzony w 1999 roku.

 

Co to jest SP ZOZ?

Odp. Jest to Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mysłakowicach a powołany w 1998 roku.

 

Do jakich związków i stowarzyszeń należy Gmina Mysłakowice?

Odp. Związku Gmin Karkonoskich od 1992 roku, Euregionu Nysa od 1992 roku.

 

Jakie czasopismo wydaje Gmina Mysłakowice?

Odp. Jest to gazetka lokalna – miesięcznik, później 3 miesięcznik, następnie tylko w internecie – Mysłakowice i okolice.

 

Z jakimi Gminami graniczy Gmina Mysłakowice?

Odp. Jelenią Górą, Janowicami, Kowarami, Karpaczem, Podgórzynem.

.

14-12-2022 admin

Dodaj komentarz

Śledź nas

Newletter

O nas

Myslakowice.com to niezależny, prywatny portal internetowy poświęcony tematyce Mysłakowic i Dolnego Śląska. Na stronach naszego portalu można zaleźć również informacje o zasięgu krajowym i światowym. 

Wszystkie materiały, fotografie, grafiki chronione są na mocy prawa autorskiego i nie mogą być wykorzystywane komercyjnie. Przy cytowaniu na innych strona www należy dodać aktywny odnośnik do strony myslakowice.com.