27 maja 2024 r.
Ciekawostki turystyczne w Gminie Mysłakowice

Pracował Emil Pyzik w 2006 r.

Zabytki w naszej gminie.

1. Mysłakowice - kościół, pałac, Willa Liegnitz, pomnik Fleidla, pomnik Donata, pomnik

Orłowicza, krzyż pokutny, kamienny krzyż, szczęki wieloryba, domy

tyrolskie, fabryka lniarska, Muzeum Tyrolskie, park, folwark.

2. Łomnica – kościół, pałac, Dom Wdowy, transformator, folwark, fabryka papieru, krzyż

kamienny pokutny.

3. Bukowiec – kościół katolicki, ewangelicki, pałac, krzyż pokutny, ruina Opactwa, ruina

wieży widokowej, Dom Ogrodnika, Świątynia Ateny, bramka,

transformator, pieczara, stara karczma sądowa.

4. Karpniki – kościół katolicki, ruina kościoła ewangelickiego, Willa, Szwajcarka, park.

5. Wojanów – kościół katolicki, pałac, zabudowa folwarczna, stara karczma sądowa.

6. Bobrów – ruina pałacu, baszty bramne.

7 Dabrowica – kościół poewangelicki, ruina pałacu, fabryka papieru.

8. Gory Sokole – żelazny krzyż, Szwajcarka.

Ciekawostki turystyczne w naszej gminie.

 1. Husyckie Skały – są to granitowe skałki na stoku Krzyżnej Góry, na szczycie której jest platforma widokowa na Sokolik. Nazwa skały wiąże się z potyczką, jaka miała miejsce w nocy z 11/12 sierpnia 1434 roku w pobliskim zamku Sokolec z husytami. Uciekający z płonącego zamku husyci zmylili tu drogę i runęli w przepaść. Dojście za szlakiem czerwonym od Szwajcarki.

 2. Kamienna Altana – to zwaliska kamienne, pokryte luźnymi blokami skalnymi na Krzyżowej Górze w Mysłakowicach. Tuż przed szczytem jest kamienna altana z płaskiej płyty granitowej, ustawiona na 3 granitowych słupach – jest to dobre schronienie w czasie deszczu. Nad altaną w 1874 roku ustawiono kamienny krzyż. Dojście za szlakiem zielonym z Mysłakowic.

 3. Sowi Kamień – znajduje się poniżej szczytu Mrowca w Mysłakowicach. Jest to niewielka, zwietrzała skała z żyłami aplitu – magmowej skały zawierającej kwarc, skaleń i muskowit. Dojście za szlakiem czerwonym z Mysłakowic.

 4. Starościńskie Skały – to malownicze gniazdo skalne znajdujące się na wschodnim stoku Lwiej Góry – 720m w Rudawach Janowickich. Erozja na przestrzeni dziejów wypreparowała w granicie fantastyczne kształty, jak filary, szczeliny i bramy – Skalne Miasteczko. Prowadziły tu niegdyś ścieżki spacerowe z Karpnik a skały zwano wówczas – Skałkami Marianny. Ozdobione były żeliwnymi posągami lwów – stąd nazwa Lwia Góra. Dojście za szlakiem zielonym z Przełęczy Karpnickiej.

 5. Bramka – jest to rumowisko potężnych bloków granitu na wysokości 495m. Zespół skałek tworzy naturalną furtę skalną tzw. bramkę, imieniem Klobera – autora historii Śląska. Dojście za szlakiem niebieskim z Bukowca w stronę Kowar.

 6. Diabelska Ambona – jest to skała na Czartowcu, po prawej stronie drogi z Bukowca na Przełęcz nad Wojkowem. Na skale znajduje się okalająca barierka i wykute w skale schody. Prawdopodobnie w tym miejscu w lesie zbierali się innowiercy – ewangelicy, by uczestniczyć w nabożeństwie i słuchać kazania pastora.

 7. Krzyż pokutny – są to ślady po dokonanym w średniowieczu morderstwie. Złoczyńca, oprócz tego, że miał utrzymać rodzinę zamordowanego, musiał jeszcze postawić krzyż z wyrytym na nim narzędziem zbrodni. Na terenie gminy stoją 3 krzyże pokutne. W Bukowcu za kościołem, w Mysłakowicach przed pałacem i w Łomnicy na polu przy drodze do Jeleniej Góry.

 8. Pomnik Fleidla – jest to kamienny pomnik postawiony przez emigrantów z Tyrolu austriackiego, swemu opiekunowi i przewodnikowi w 50 rocznicę jego śmierci. Odnowiony pomnik stoi przed pałacem w Mysłakowicach.

 9. Szwajcarka – jest to schronisko turystyczne w Górach Sokolich, znajdujące się na przełęczy 520m, na skraju lasu, między Krzyżną Górą a Trzema Koronami. Szwajcarka została zbudowana w 1823 roku przez księcia Wilhelma, brata króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III, pana na Mysłakowicach. Początkowo był to tylko domek myśliwski, który zbudowano jako kopię budynku z Wyżyny Berneńskiej w Szwajcarii – stąd nazwa i charakterystyczna architektura. Na parterze mieszkał leśniczy, a na piętrze znajdował się odpowiednio urządzony gabinet myśliwski z ogromnym kominkiem, dla księcia i jego gości. W późniejszym czasie część parterową przeznaczono dla turystów, jednak piętro dalej pełniło rolę gabinetu myśliwskiego, dla kolejnych właścicieli Karpnik. W okresie międzywojennym, gdy nagle wzrósł ruch turystyczny, budynek zamieniono na schronisko dla wędrowców którzy tu często zaglądali by się ogrzać, odpocząć i posilić, jednak nadal nie było tu noclegów. Po II wojnie światowej, schronisko znalazło się pod opieką PTTK, a jego pierwszym gospodarzem – opiekunem był nauczyciel przewodników Tadeusz Steć. Pan Steć wraz ze swoja matką, przez szereg lat prowadzili nie tylko jadłodajnię, ale urządzili również miejsca noclegowe. Noclegownia powoli rozrastała się, a zwłaszcza gdy na ten cel przeznaczono drugi budynek – gospodarczy. Budynek jest cały drewniany, pokryty dwuspadowym dachem z dużym wypustem dookoła. Na wysokości I piętra z trzech stron znajduje się drewniany balkon z charakterystycznymi wycięciami. Balkon połączony jest z ziemią również drewnianymi schodami.

Balkon i kształt domu przypomina budownictwo tyrolskie ( które jest w Mysłakowicach ). Przed schroniskiem rośnie gruba – 4 m w obwodzie lipa i 20m wysokości, wokół której znajdują się stoły i ławy dla zmęczonych latem turystów. Do schroniska Szwajcarka można dojść szlakiem żółtym z Karpnik lub szlakiem zielonym z Przełęczy Karpnickiej, na której jest parking strzeżony dla rowerów i samochodów.

 1. Krzyżna Góra – jest to najwyższe wzniesienie w Górach Sokolich o wysokości 654m zakończone potężnymi skałami. Wierzchołek góry zabezpieczony jest metalowymi poręczami, stanowi wspaniały taras widokowy na Karpniki, Rudawy Janowickie i Karkonosze oraz Jelenią Górę.

Gdy książę Wilhelm Hohenzollern nabył Karpniki w 1822 roku, gora ta znalazła się w obrębie olbrzymiego parku krajobrazowego jaki gospodarz postanowił urządzić wokół swego pałacu. Aby udostępnić szczyt góry dla gości, książę polecił wykuć w skale schody – stopnie, wierzchołek zabezpieczyć stalową barierą do ktorej przymocowano rodową flagę. Prawdopodobnie w 1832 roku, księżna Marianna na cześć swego męża, kazała na szczycie ustawić żeliwny krzyż odlany w Gliwicach na Górnym Śląsku. Krzyż był okazałych rozmiarów gdyż ważył 40 cetnarów ( 1 cetnar pruski = 51 kg, 40 cetnarów = 2040 kg = 2 tony ). Jego wysokość wynosiła 21 stóp ( 1 stopa pruska = 31,4 cm, 21 stóp = 659 cm = 6,6m ) czyli około 7m a rozpiętość ramion 5,2m. Krzyż widoczny był z odległości 1 mili (1 mila pruska = 7532m = 7,5km ). Na krzyżu znajdował się mosiężny napis Des Kreuzes Segen uber Wilhelm, Seine Nachkommen und das ganze Thal – Błogosławieństwo krzyża nad Wilhelmem, jego potomstwem i całą okolicą.

Od tego czasu szczyt nazywano już Krzyżna Góra. Na początku lat 90-tych krzyż zdjęto do konserwacji ze względu na duże skorodowanie. Niestety mosiężny napis przepadł już dawno bez wieści, jak wiele pamiątek z tamtych czasow. Na Krzyżną Górę można dojść za czarnym szlakiem od Szwajcarki.

 1. Sokolik – to drugie co do wielkości wzniesienie w Górach Sokolich. Szczytowa turnia osiąga 642 m wysokości. Dwa potężne filary zboczowe noszą nazwę Bliźniaków lub Sokolików. Na zboczach Sokolika widoczne są skały Wielbłąd, Baba, Sokola, Lalka i Sokola Igła. Na zachodnim stoku wzniesienia znajdują się Sukiennice oraz Krzywa Turnia, które stanowią teren ulubiony przez trenujących wspinaczkę skałkową. Na szczyt Sokolika prowadzą solidne metalowe schody wijące się jak spirala. Na szczycie znajduje się platforma widokowa z ławeczkami i solidną barierą. Ze szczytu widać panoramę: Rudaw Janowickich, Trzcińska, Zabobrza w Jeleniej Górze oraz Gor Kaczawskich. Na Sokolik dojdziemy za szlakiem czerwonym ze Szwajcarki.

 2. Mrowiec – jest to wzniesienie 513 m, na prawym brzegu Jedlicy w Mysłakowicach. Mrówcza Góra leży pomiędzy Mysłakowicami a Bukowcem, dlatego znalazla się w obszarze zagospodarowania parku krajobrazowego przez hrabiego von Redena z Bukowca i hrabiego von Gneisenau z Mysłakowic oraz króla Fryderyka Wilhelma III pana na Mysłakowicach.

Najpierw na szczycie wycięto las, by powstała platforma widokowa z żeliwną tablicą objaśniającą oglądaną panoramę. W 1835 roku berliński budowniczy Wimmpel wzniósł kamienną wieżę widokową według projektu Walthera ogrodnika z Bukowca, a obok ustawiono kamienny – marmurowy – okrągły stół z kamiennymi ławkami dookoła.

Aby uchronić go przed zniszczeniem zamykała go mosiężna pokrywa. Miejsce to było ulubionym zakątkiem tak hrabiego Gneisenau jak i króla Fryderyka Wilhelma III, którzy czasem tak wysoko spożywali podwieczorki z przyjaciółmi podziwiając piękną panoramę Karkonoszy. Widok ten podobno był najpiękniejszy w całej okolicy. Na szczyt wiodła kręta, leśna droga dla powozów hrabiostwa, którzy czasem spędzali tu przyjemne chwile z sąsiadami. U podnóża góry od strony Bukowca, zbudowano Mauzoleum dla hrabiostwa von Redenow, a od strony Mysłakowic gospodę dla rozwijającego się ruchu turystycznego.

W okresie międzywojennym na szczycie Mrowca i ruinach dawnej wieży widokowej postawiono drewnianą wieżę, która ostatecznie zniknęła w latach 60-tych. Dzisiaj szczyt porosły wysokie drzewa, a po dawnej romantycznej zabudowie pozostało tylko rumowisko kamieni. Na szczyt Mrowca można dojść za szlakiem czerwonym z Bukowca lub z Mysłakowic.

 1. Kamienny Krzyż – znajduje się na Krzyżnej Górze w Mysłakowicach za hotelem i restauracją Chata za wsią . Cesarz zjednoczonych Niemiec, Wilhelm I, zlecił w 1874 roku wzniesienie na wzgórzu za wsią dużego granitowego krzyża, gdzie przedtem stał zniszczony krzyż, którego projektodawcą był król pruski Fryderyk Wilhelm III. Napis na nowym pomniku w tłumaczeniu na język polski brzmi: Ten krzyż wzniósł w 1838 roku król pruski Fryderyk Wilhelm III. Odnowiony został w 1856 roku przez króla Fryderyka Wilhelma IV, a na nowo wzniesiony w 1874 roku przez krola Prus i cesarza Niemiec Wilhelma I. Dojście za szlakiem zielonym z Mysłakowic.

 

14-12-2022 admin

Dodaj komentarz

Śledź nas

Newletter

O nas

Myslakowice.com to niezależny, prywatny portal internetowy poświęcony tematyce Mysłakowic i Dolnego Śląska. Na stronach naszego portalu można zaleźć również informacje o zasięgu krajowym i światowym. 

Wszystkie materiały, fotografie, grafiki chronione są na mocy prawa autorskiego i nie mogą być wykorzystywane komercyjnie. Przy cytowaniu na innych strona www należy dodać aktywny odnośnik do strony myslakowice.com.