28 września 2023 r.
Gmina Mysłakowice w pytaniach i odpowiedziach Cz.1

Szkoła w Mysłakowicach

1993 r.

Bibliografia.

 

 1. Biuletyn Rady Gminy.

 2. Biuletyn Związku Gmin Karkonoskich.

 3. Słownik geografii turystycznej Sudety:

  1. Kotlina Jeleniogórska.

  2. Rudawy Janowickie.

 4. Różne informacje uzyskane z Urzędu Gminy w Mysłakowicach.

 1. Od którego roku istnieje Gmina Mysłakowice?

Odp. Mysłakowice są siedzibą Urzędu Gminy od 1973 roku.

 

 1. Jak nazywa się funkcja najważniejszej osoby w Gminie?

Odp. Funkcje te nazywały się: naczelnik do 1989 roku, a obecnie – wójt.

 

 1. Jak nazywały się osoby które pełniły tą funkcję?

Odp. Kolejni naczelnicy Gminy to: Zygmunt Kasjaniuk, Józef Cyrek, Wanda Kasprowicz, Bogdan Kurylczyk, Stanisław Stefański, Henryka Brodowska. Funkcję wójta pełnili: Elżbieta Zakrzewska – dwie kadencje, Zdzisław Pietrowski – cztery kadencje.

 

 1. Ile miejscowości liczy nasza Gmina?

Odp. Nasza Gmina liczy 11 miejscowości.

 

 1. Wymień nazwy wiosek które wchodzą w skład naszej Gminy?

Odp. W skład Gminy wchodzą następujące miejscowości: Mysłakowice, Łomnica, Dąbrowica, Wojanów, Bobrów, Karpniki, Strużnica, Gruszków, Krogulec, Bukowiec i Kostrzyca.

 

 1. Gdzie są ustawione tablice witające i żegnające turystów w Gminie?

Odp. Takie tablice ustawione są:

  1. miedzy Czarnem a Mysłakowicami obok krzyża pokutnego,

  2. między Kostrzycą a Kowarami,

  3. między Miłkowem a Mysłakowicami.

 

 1. Co znajduje się w herbie naszej gminy?

Odp. W herbie naszej Gminy jest pół kołowrotka i pół korony.

 

 1. Dlaczego te przedmioty umieszczono w herbie naszej Gminy?

Odp. Kołowrotek związany jest z największym zakładem włókienniczym w Mysłakowicach. Korona to symbol władzy królewskiej. W XIX wieku część ziem naszej Gminy należała do pruskiej rodziny królewskiej wraz z pałacami w Mysłakowicach, Karpnikach i Wojanowie.

 

 1. Kto był autorem projektu herbu Mysłakowic?

Odp. Autorem projektu był radny w pierwszej kadencji pan Janusz Wiącek z Mysłakowic, a obecnie mieszka w Wojkowie.

 

 1. Jaka powierzchnię zajmuje nasza Gmina?

Odp. Nasza Gmina obejmuje powierzchnię 88 km2 – 8 875 ha.

 

 1. Ilu mieszkańców liczy Gmina?

Według danych z USC z grudnia 2000 roku, nasza Gmina liczy 10 017 mieszkańców.

 

 1. Wymień miejscowości według liczby mieszkańców?

Odp.

Mysłakowice – 4 360 Karpniki - 804 Dąbrowica – 538 Gruszków - 108

Łomnica - 1935 Bukowiec – 683 Bobrów - 205 Strużnica - 84

Kostrzyca - 854 Wojanów - 518 Krogulec - 123

 1. Ilu rolników uprawia ziemie w Gminie?

Odp. Uprawa ziemi zajmowało się 380 rolników.

 

 1. W których wioskach jest najwięcej gospodarstw rolnych?

Odp. Łomnica, Mysłakowice, Kostrzyca.

 

 1. Wymień szkoły znajdujące się na terenie naszej gminy?

Odp. Na terenie Gminy znajdują się następujące szkoły:

  1. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Mysłakowicach.

  2. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Łomnicy.

  3. Szkoła Podstawowa w Kostrzycy.

  4. Szkoła Podstawowa w Karpnikach.

 1. Ile dzieci uczęszcza do szkoły podstawowej a ile do gimnazjum?

Odp. Według danych z grudnia 2000 roku do szkoły podstawowej w całej Gminie uczęszcza 740 dzieci, a do gimnazjum 280 uczniów, razem 1020 uczniów.

 

 1. W których miejscowościach były szkoły zawodowe?

Odp. Szkoły zawodowe były w Bukowcu – rolnicza i w Mysłakowicach – włókiennicza.

 

 1. Jak nazywały się te szkoły?

Odp. W Bukowcu była szkoła rolnicza zawodowa i technikum, w Mysłakowicach – zawodowa szkoła włókiennicza.

 

 1. Jakie nazwy miały nasze miejscowości po 1945 roku?

Odp. Po 1945 roku nasze wioski miały różne nazwy:

Dąbrowica – Dębowa Góra,

Kostrzyca – Gniewków,

Gruszków – Grzeszków,

Krogulec – Jadwinów,

Strużnica – Nowa Wieś,

Wojanów – Sarbiewo,

Bukowiec – Zylandowo,

Mysłakowice – Turońsk.

 

 1. A jak nasze wioski nazywały się przed 1945 rokiem?

Odp. Przed 1945 rokiem nasze wioski miały niemieckie nazwy:

Mysłakowice – Erdmannsdorf – Zillerthal,

Kostrzyca – Quirl,

Bukowiec – Buchwald,

Wojanów – Schildau,

Bobrów – Boberstein,

Dąbrowica – Eichberg,

Łomnica – Lomnitz,

Karpniki – Fischbach

Krogulec – Sodrich,

Gruszków – Barndorf,

Strużnica – Neudorf,

 

 1. Jak wytłumaczyć obecne nazwy miejscowości?

Odp. Obecne nazwy miejscowości wywodzą się:

 1. Mysłakowice – od staropolskiego imienia Mysłak.

 2. Bukowiec – od nazw licznych drzew bukowych w okolicy.

 3. Dąbrowica – od nazwy drzew dębowych rosnących na pobliskim wzgórzu.

 4. Karpniki – od nazwy ryb hodowanych w pobliskich stawach.

 5. Wojanów – od staropolskiego imienia Wojan.

 6. Bobrów – od nazwy rzeki Bóbr przepływającej przez wieś.

 7. Łomnica – od nazwy rzeki Łomnica przepływającej przez wieś.

 8. Gruszków – od nazwy drzewa owocowego – gruszy.

 9. Krogulec – od nazwy drapieżnego ptaka z rodziny sokołów.

 10. Strużnica – od strugania drewna.

 11. Kostrzyca – od nazwy wysokich, twardych, szczeciniastych traw.

 

 1. Kto i kiedy ustalił obecne nazwy miejscowości w Gminie?

Odp. Obecne nazwy naszych miejscowości zostały ustalone w 1946 roku przez Urząd Nazewnictwa.

 

 1. Jakie rzeki przepływają przez teren naszej gminy?

Odp. Łomnica, Jedlica, Bóbr, Karpnicki Potok, Łupia.

 

 1. Gdzie biorą początek te rzekio?

Odp. Karpnicki Potok – na zboczu Skalnika. Jedlica – Przełęcz Okraj. Łomnica – w Karkonoszach. Bóbr – na wschodnim zboczu Grzbietu Lasockiego w Czechach w miejscowości Bobr.

 

 1. Do jakich rzek wpływają i gdzie?

Odp. Rzeka Jedlica wpływa do Łomnicy we wsi Łomnica koło świetlicy. Rzeka Łupia wpływa do Karpnickiego Potoku za stawem, gdzie szlak zielony „Drogi Królewskiej” łączy się z szosą Łomnica – Karpniki. Karpnicki Potok – wpływa do Bobru w Wojanowie w pobliżu Dąbrowicy. Rzeka Bóbr – wpływa do Odry na wysokości Krosna Odrzańskiego.

 

 1. W którym kierunku płynie rzeka Bóbr?

Odp. Rzeka Bóbr płynie z Wojanowa w kierunku Jeleniej Góry.

 

 1. W jakich miejscowościach są wały przeciwpowodziowe?

Odp. Wielki wał przeciwpowodziowy został usypany w Mysłakowicach w latach 1910 – 1913, tworząc suchy zbiornik o pojemności 3,5 mil m3. Posiada on dwie śluzy. Drugi wał ale rozmiarami mniejszy, jest w Łomnicy.

 

 1. W jakich latach powódź nawiedziła nasza Gminę?

Odp. Największa powódź była w lipcu 1897 roku, następne mniejsze w latach 1926, 1937, 1977, 1997.

 

 1. Jaką trwałą pamiątkę pozostawiła ostatnia powódź w gminie?

Odp. W 1997 roku obok bloków wybudowano osiedle dla powodzian w stylu kanadyjskim tj. 4 domy mieszkalne bez sufitów.

 

 1. Wymień kilka przysiółków w gminie?

Odp. Czerwony Dworek, Skiba, Popów, Chaty, Jeżyny, Gąska.

 1. Z jakich przysiółków powstała wieś Kostrzyca?

Odp. Wieś Kostrzyca powstała z połączenia przysiółków: Skiba, Popów, chaty i Gąska.

 

 1. Jakie są pasma górskie na terenie Gminy?

Odp. Na terenie Gminy są następujące pasma górskie: Wzgórza Łomnickie, Góry Sokole i Rudawy Janowickie.

 

 1. Wymień najwyższe szczyty górskie w gminie?

Odp. W pasmach górskich można wyróżnić następujące szczyty górskie:

Skalnik – 945 m w Rudawach Janowickich.

Starościńskie Skały – 719 m w Rudawach Janowickich.

Krzyżna Góra – 654 m – Góry Sokole.

Sokolik – 642 m – Góry Sokole.

Średnica – 620 m – Przełęcz pod Średnicą.

 

 1. Gdzie w Gminie są duże kompleksy leśne?

Odp. Największe kompleksy leśne występują w okolicach Mrowca, Brzeźnika, Gruszkowa i Starościńskich Skał.

 

 1. Jak nazywają się szczyty w Górach Sokolich?

Odp. W Górach Sokolich znajdują się dwa szczyty: Krzyżna – 654 m i Sokolik – 642 m npm.

 

 1. Gdzie jest Krzyżna a gdzie Krzyżowa Góra?

Odp. Krzyżna Góra – 654 m jest w Górach Sokolich w pobliżu Karpnik, Krzyżowa Góra – 443 m to szczyt Wzgórz Łomnickich w Mysłakowicach za Chatą za wsią.

 

 1. Jakie szlaki turystyczne biegną przez naszą Gminę?

Odp. Przez teren naszej Gminy biegnie 5 szlaków tj. czerwony, zielony, niebieski, żółty i czarny.

 

 1. Skąd i dokąd prowadzą te szlaki?

Odp. Szlak czerwony – prowadzi z Karpacza przez Mysłakowice, Bukowiec na Skalnik oraz drugi ze Szwajcarki na Sokolik. Szlak zielony – prowadzi z Cieplic przez Staniszów, Mysłakowice do Karpnik oraz drugi z Jeleniej Góry przez Dąbrowice, Wojanów, Góry Sokole, Bolczów do Janowic. Szlak niebieski – prowadzi z Kowar przez Bukowiec, Krogulec do Karpnik oraz drugi z Radomierza przez Trzcińsko, Szwajcarkę, Starościńskie Skały na Skalnik. Szlak czarny – łączy szlak czerwony z zielonym w Mysłakowicach, prowadzi on od dworca PKP do pałacu. Szlak żółty – biegnie od przystanku PKP w Trzcińsku, przez Szwajcarkę, Karpniki, Gruszków, Skalnik na Przełęcz Kowarską.

 

 1. Wymień zabytki Gminy Mysłakowice?

Odp. Nasza Gmina jest bogata w zabytki, a zaliczamy do nich pałace, kościoły, wieże widokowe, domy mieszkalne, pomniki i fabryki.

 

 1. Wymień miejscowości w których znajdują się pałace?

Odp. Mysłakowice, Karpniki, Łomnica, Dąbrowica, Wojanów, Bukowiec i Bobrów.

 

 1. Wymień zabytki charakterystyczne tylko dla Mysłakowic?

Odp. Dla Mysłakowic charakterystyczne są następujące zabytki: domy tyrolskie, brama ze szczęk wieloryba, pomnik Fleidla, obelisk kamienny ku czci Teodora Donata, fabryka lniarska, pałac królewski, kościół.

 

 1. Wymień zabytki Karpnik?

Odp. W Karpnikach znajdują się następujące zabytki: pałac rodziny Hohenzollernów, pałac myśliwski, kościół katolicki, ruina kościoła ewangelickiego, Szwajcarka.

 

 1. Wymień zabytki Bukowca?

Odp. W Bukowcu są: pałac hrabiego von Redena, kościół katolicki i dawny ewangelicki, wieża widokowa, opactwo, dom ogrodnika, pomnik Klobera, transformator, świątynia Ateny, sztuczne ruiny.

 

 1. Ile kościołów zachowało się w Gminie?

Odp. W naszej Gminie zachowało się 8 kościołów: w Mysłakowicach, Łomnicy, Dąbrowicy, Wojanowie, Karpnikach, Bukowcu.

 

 1. W których miejscowościach były dwa kościoły i dlaczego?

Odp. Do dzisiaj zachowały się dwa kościoły w Bukowcu i Karpnikach, (jeden katolicki a drugi ewangelicki).

 

 1. Który z kościołów jest najstarszy, a który najmłodszy?

Najmłodszym kościołem jest świątynia w Dąbrowicy i pochodzi z 1900 roku. Najstarszymi świątyniami są kościoły w Wojanowie i Łomnicy, obydwa pochodzą z XIV wieku.

 

 1. W których miejscowościach kościoły posiadają okalające mury?

Odp. Do dnia dzisiejszego przetrwały okalające mury przy kościołach – może nawet obronne, w Bukowcu, Karpnikach, Łomnicy i Wojanowie.

 

 1. W której wiosce i w jakich okolicznościach runęła wieża kościelna?

Odp. Było to w Erdmannsdorf – Mysłakowicach, gdzie dnia 3 sierpnia 1838 roku miało się odbyć uroczyste poświęcenie nowego kościoła. Niestety stało się inaczej, w piątek dnia 8 czerwca 1838 roku, o godzinie 6 30 rano, nastąpiła katastrofa. Runęła wieża kościelna, do ukończenia której zabrakło półtora dnia. Pod gruzami wieży zginęło 10 robotników, a kilku zostało ciężko rannych, tylko dwóch murarzy się uratowało.

 

 1. W której miejscowości urzęduje dziekan dekanatu i jak się obecnie nazywa?

Odp. Od wielu lat dziekan dekanatu urzęduje w Mysłakowicach i nazywa się ks. Mieczysław Bętkowski, jego poprzednik to ks. Tadeusz Grabiak.

 

 1. Które parafie wchodzą w skład dekanatu?

Odp. W sklad dekanatu wchodzą następujące parafie: Mysłakowice, Łomnica, Karpniki, Bukowiec, Kowary, Ścięgny, Karpacz, Miłków, Sosnówka i Staniszów – 10.

 

 1. Do jakich dynastii królewskich należały pałace w Mysłakowicach, Karpnikach i Wojanowie?

Odp. Pałace te należały do dynastii Hohenzollernów.

 1. W jakich miejscowościach założono parki krajobrazowe w romantycznym stylu angielskim?

Odp. Parki krajobrazowe w stylu romantycznym założono obok pałaców w Bukowcu, Mysłakowicach, Karpnikach i Wojanowie.

 

 1. Jakie gatunki drzew można spotkać w parkach przypałacowych?

Odp. Do dnia dzisiejszego zachowały się: dęby szypułkowe, lipy drobnolistne, klony pospolite, jawory, brzozy brodawkowate, buki pospolite, jesiony wyniosłe, świerki pospolite oraz sosny wejmutki.

 

 1. Co wpłynęło na to, że w Mysłakowicach wybudowano domy tyrolskie?

Odp. Król pruski Fryderyk Wilhelm III postanowił osiedlić Tyrolczyków w miejscowości w której sam miał letni pałac.

 

 1. Jaka była przyczyna przyjazdu Tyrolczyków?

Odp. Główną przyczyną wypędzenia Tyrolczyków z Austrii, były przekonania religijne. Część górali z Tyrolu austriackiego, wyznawało wiarę ewangelicką – protestancką, a cała ich ojczyzna była katolicka. Dlatego otrzymali oni ultimatum: albo zmienią oni przekonania religijne i wrócą na katolicyzm, albo opuszczą oni swoja ojczyznę. 416 Tyrolczyków wybrało wygnanie z ojczyzny a nie zmianę wiary.

 

 1. Jaką nazwę otrzymała część Mysłakowic w której osiedlili się Tyrolczycy?

Odp. Tę część Erdmannsdorf – Mysłakowic, gdzie osiedlili się Tyrolczycy nazwano Zillerthal (Ziller – nazwa rzeki w Tyrolu, Thal – dolina).

 

 1. Kto to był Johannes Fleidl?

Odp. Johannes Fleidl był jednym z przywódców ruchu protestanckiego w latach 30 tych XIX wieku na terenie Tyrolu austriackiego. Jego to wybrali wygnańcy na swego opiekuna, reprezentanta i przewodnika do nowej ojczyzny. Po osiedleniu się w Mysłakowicach pełnił również funkcje wójta gminy. Zmarł w 1853 roku w wieku 60 l.

 

 1. Kto i kiedy postawił pomnik dla Johannesa Fleidla?

Odp. Pomnik J. Fleidla postawiono w 50 rocznicę po jego śmierci, a ustawili go emigranci z Tyrolu przed cmentarzem w Mysłakowicach.

 

 1. Gdzie przebywał zdewastowany przez Polaków pomnik J. Fleidla w latach 80 tych XX wieku?

Odp. Pomnik Fleidla zawieziono i ustawiono na cmentarzu obok kościółka Vang w Karpaczu Górnym w parafii ewangelickiej.

 

 1. Gdzie obecnie stoi pomnik Johannesa fleidla?

Odp. Odnowiony pomnik J. Fleidla ustawiono przed pałacem królewskim – szkołą w Mysłakowicach. Pomnikiem opiekują się uczniowie i pracownicy szkoły.

 

 1. Dlaczego emigranci z Tyrolu hrabinę von Reden z Bukowca nazywali „mateczką”?

Odp. Jesienią 1837 roku, gdy Tyrolczycy przywędrowali do Kowar, hrabina von Reden z Bukowca była dla nich opiekunka jak matka. Zorganizowała im mieszkania i pracę, aby mogli przetrwać zimę w obcym dla nich kraju. Dopiero w lecie następnego roku zaczęto budować dla nich domy w Mysłakowicach.

 1. Dlaczego obok świątyni Vang ustawiono epitafium ku czci hrabiny von Reden z Bukowca?

Odp. Hrabina von Reden z Bukowca uprosiła u króla pruskiego Fryderyka Wilhelma IV, aby drewniany kościółek ze wsi norweskiej Vang, podarowano mieszkańcom żyjącym w górach pod Śnieżką (pierwotnie planowano że ten kościółek stanie pod Berlinem).

 

 1. W którym roku zamek – pałac w Bobrowie otrzymał swój nowoczesny wygląd?

Odp. W 1870 roku dawny dwór renesansowy przebudowano na okazałą rezydencję z obszernymi zabudowaniami gospodarczymi. Obiekt ten stał się atrakcja turystyczną polecana przez śląskich przewodników.

 

 1. Kto przebywał w pałacu w Bobrowie przed i w czasie II wojny światowej?

Odp. W latach 30 tych XX wieku, w pałacu mieściła się szkoła S.A.-manów. W czasie wojny w zabudowaniach gospodarczych trzymano internowanych mieszkańców Luksemburga.

 

 1. Kto używał pałac w Bobrowie po II wojnie światowej?

Odp. W 1945 roku pałac zajmowała armia Czerwona z ZSRR, później mieszkali tu uchodźcy z Grecji. Następnie był tam dom poprawczy, ośrodek kolonijny, wreszcie PGR i Obrona Cywilna z Jeleniej Góry.

 

 1. Do kogo należy obecnie pałac w Bobrowie i co się tam znajduje?

W 1994 roku, cały zespół budynków już bardzo zdewastowanych zakupiło stowarzyszenie Polsko – Niemieckie. Planowane jest przekształcenie pałacu w siedzibie fundacji i ośrodek spotkań młodzieży polsko – niemieckiej, w celu poznania kultury ludzi mieszkających na Śląsku przed i po II wojnie światowej.

 

 1. Jakim zabytkiem jest dom w którym mieści się biblioteka w Bobrowie?

Odp. Jest to stara chata murowano – drewniana, o konstrukcji przysłupowej i szachulcowej, a pochodzi z XIX wieku.

 

 1. Kiedy pałac w Wojanowie stał się własnością rodziny królewskiej?

Odp. W 1839 roku król pruski Fryderyk Wilhelm III nabył pałac w wojanowie, w którym urządził rezydencję dla swojej córki Luizy, która wychodziła za mąż za króla Niderlandów.

 

 1. W którym roku przez grunty Wojanowa poprowadzono linię kolejową?

Odp. W 1867 roku, przez Wojanów przeprowadzono linię kolejową która łączyła Wałbrzych z Jelenią Górą. Powstała również stacja kolejowa, ale sporo oddalona od wioski.

 

 1. Jak długi jest tunel kolejowy który łączy Wojanów z Trzcińskiem?

Odp. Na trasie Wojanów – Trzcińsko, znajduje się tunel jednokomorowy o dwóch torowiskach. Wyłożono go kamieniem o dużej twardości. Tunel o długości 295 m oddano do użytku w 1866 roku.

 

 1. Co znajdowało się w Wojanowie w czasie II wojny światowej?

Odp. W czasie II wojny światowej w Wojanowie, działał Obóz Pracy dla Robotników Przymusowych. W obozie znajdowało się około 200 Polaków, Francuzów, Luksemburczyków i Rosjan, którzy zatrudnieni byli w Fabryce Papieru w Dąbrowicy oraz w gospodarstwie rolnym należącym do zamku.

 

 1. Co mieściło się w pałacu w Wojanowie po 1945 roku?

Odp. Po 1945 roku – pałac i zabudowania gospodarcze stały się siedziba PGR. Przez pewien czas mieścił się tam również dom kolonijny, następnie mocno zdewastowany pozostawał pusty. Później pałac został sprzedany pewnemu Włochowi który podjął gruntowny remont. Niestety w międzyczasie został spalony. Następnie sprzedano go i po kolejnym ale tym razem solidnym remoncie został przywrócony jego dawny wygląd. Mieści się tu piękny hotel dla bogatych gości. Zabudowania gospodarcze wykorzystano tym razem na inne cele związane z hotelem i wygodami dla gości.

 

 1. Gdzie znajdowała się ferma hodowlana strusi?

Odp. W 1997 roku w Wojanowie powstała ferma hodowlana strusi, jako pierwsza w Sudetach, która stała się sporą atrakcja dla turystów i mieszkańców. Ferma znajdowała się w dawnych pomieszczeniach PGR- owskich. Niestety po kilku latach została zlikwidowana bo zwierzęta zaczęły zdychać.

 

 1. Pod jakim wezwaniem jest kościół w Wojanowie?

Odp. Kościół parafialny jest pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny, który zostal wybudowany w I szej połowie XIV wieku.

 

 1. Czyje grobowce i z jakiego okresu znajdują się przy kościele w Wojanowie?

Odp. Są to grobowce starych śląskich rodów: Stange, Zedlitz, Schaffgotsch, i Runge. Na zewnątrz i we wnętrzu znajdują się liczne płyty nagrobne związane z wymienionymi rodami a pochodzą z XVI wieku.

 

 1. Wymień kilka zabytków które znajdują się w kościele w Wojanowie?

Odp. Najcenniejszymi zabytkami są: - polichromowana ambona z XVII wieku, - barokowa chrzcielnica z XVIII wieku, - w przybudówce jest cynowa malowana trumna z herbami dolnośląskich rodów.

 

 1. Z jakiego okresu pochodzi pałac w Dąbrowicy?

Odp. W II połowie XIX wieku na miejscu starego dworu wybudowano nowy pałac i zabudowania gospodarcze, gdy właścicielem wioski był tajny drukarz dworski von Decker.

 

 1. W którym roku i gdzie uruchomiono pierwszą maszynę papierową?

Odp. W 1837 roku w Dąbrowicy została uruchomiona pierwsza w Kotlinie Jeleniogórskiej – a druga na Śląsku, maszyna papierowa, której właścicielem był kupiec Johann Kiessling.

 

 1. Gdzie znajduje się szczyt Koziniec i co się tam znajdowało?

Odp. Między Dąbrowicą z Bobrowem wznosi się zalesiony pagór – Koziniec 422 m. Na szczytowej skałce znajduje się metalowa wieża widokowa. Na skalistym szczycie zachowały się nikłe ślady po średniowiecznym zamku Bolkenhaus. W czasie wojen husyckich, zamek został zniszczony i nigdy nie odbudowany.

 

 1. Gdzie i kiedy założono Sanktuarium Maryjne?

Odp. Sanktuarium Maryjne znajduje się w Dąbrowicy, za datę utworzenia można przyjąć 23 VI 1963 rok, gdy Dąbrowicę nawiedził obraz Matki Boskiej Jasnogórskiej, wtedy to padły słowa „Matko zostań wśród nas”.

 

 1. Co znajduje się na wzgórzu obok kościoła w Dąbrowicy?

Odp. Za kościołem znajdują się kaplice i groty, kościół stanowi element założenia pielgrzymkowego.

 

 1. W jaki sposób zakrywa się cudowny obraz w kościele w Dąbrowicy?

Odp. Cudowny obraz Matki Boskiej Jasnogórskiej z Dąbrowicy w ołtarzu głównym, zakryty jest obrazem przedstawiającym Jezusa – pasterza. Odsłaniany jest przy dźwiękach muzyki podczas mszy świętej.

 

 1. Wymień kilka zabytków w kościele w Dąbrowicy?

Odp. Do pierwotnego wyposażenia kościoła należy:

   • drewniany polichromowany obraz z XIX wieku,

   • krzyże, w tym murowany z figurą Chrystusa,

   • figura anioła pokoju z XIX wieku,

   • na wieży dzwon z 1921 roku.

 

 1. Jaka rzeka przepływa przez Kostrzycę?

Odp. Przez całą długość wioski Kostrzyca przepływa rzeka Jedlica.

 

 1. Gdzie znajduje się Bank Genów?

Odp. Na początku 1996 roku na terenie Kostrzycy w stronę Miłkowa, mieści się jedyny w Polsce Leśny Bank Genów.

 

 1. Co przechowuje się w Banku Genów?

Odp. Centrum Banku to chłodnie – przechowalnie, w których w temperaturze – 20 stopni przechowywane są nasiona, kiełki, pyłki i tkanki różnych gatunków drzew, krzewów i roślin zielonych, charakterystycznych dla lasów sudeckich.

 

 1. Skąd pochodzą nasiona znajdujące się w Banku Genów?

Odp. Materiał pochodzi z wyselekcjonowanych stanowisk krajowych i zagranicznych.

 

 1. W jakim celu założono Bank Genów?

Odp. Materiał pochodzący z Banku Genów, ma pozwolić na odtworzenie pierwotnych drzewostanów w Sudetach po klęsce ekologicznej.

 

 1. Co ciekawego jeszcze znajduje się w Banku Genów?

Odp. Na terenie otaczającym Bank Genów, znajduje się park dendrologiczny – arboretrum, w którym przewiduje się posadzenie 250 gatunków drzew.

 

 1. Kto to był Fridrich wander?

Odp. Fridrich Wander urodzony w Kostrzycy, zasłynął jako badacz folkloru i zbieracz przysłów oraz powiedzonek. Wydal 5 tomowy zbiór przysłów w 1880 roku w Lipsku. To jemu przypisuje się autorstwo około 500 przysłów.

 

 1. Kiedy powstała samodzielna osada Kostrzyca?

Odp. Od 1764 roku, Kostrzyca stała się osada samodzielną, wcześniej stanowiła część Bukowca.

 

 1. Z czego znana była Kostrzyca w 1840 roku?

Odp. We wsi znajdował się celny posterunek drogowy, olejarnia, 2 młyny wodne i 3 gospody. Pracowało tu ponad 20 rzemieślników różnych branż, w tym nawet zegarmistrz i złotnik.

 

 1. Jakie materiały produkowali rzemieślnicy w Kostrzycy w XIX wieku?

Odp. Działała tu tkalnia jedwabiu dla wytwórni w Kowarach, ponadto było 10 warsztatów bawełnianych i 8 lnianych.

 

 1. Co szczególnego produkowali rzemieślnicy w Kostrzycy w XIX wieku?

Odp. W Kostrzycy istniała niewielka wytwórnia pianin i fortepianów.

 

 1. Nad jaką rzeka leży wieś Krogulec?

Odp. Niewielka wioska Krogulec, leży wzdłuż małej rzeki Łupi.

 

 1. Wzdłuż jakiej trasy położony był w XIX wieku Krogulec?

Odp. Od polowy XIX wieku, Krogulec stał się znany dla turystów, dlatego że leżał na jednej z najbardziej uczęszczanych tras spacerowych, łączących rezydencje w Karpnikach i Bukowcu. Z tego powodu wspominano go w wielu starych przewodnikach turystycznych.

 

 1. Jaki szlak turystyczny prowadzi przez Krogulec?

Odp. Przez Krogulec prowadzi niebieski szlak z Karpnik do Kowar.

 

 1. Na jakiej wysokości leży Gruszków?

Odp. Ta mała łańcuchowa wieś ciągnie się na długości 1,5 km i leży na wysokości od 410 m – 530 m nad poziomem morza. Jest to wioska położona najwyżej w naszej Gminie.

 

 1. Jak nazywa się rzeka nad którą leży Gruszków?

Odp. Ta malownicza wioska położona jest wzdłuż małego strumienia też o nazwie Gruszkówka.

 

 1. Z czego znany był Gruszków w końcu XVIII wieku?

Odp. Wieś słynęła z tego, że ważono tu szczególnie dobre piwo. Była tu szkoła i dwa młyny wodne.

 

 1. Jaki zabytek znajduje się w Gruszkowie?

Odp. Jest to duży budynek „karczma sądowa” z przyziemiem murowanym a góra drewnianą, częściowo o konstrukcji przysłupowej i piętrze o konstrukcji szachulcowej, wzniesiony prawdopodobnie jeszcze w XVIII wieku, a przebudowany w końcu XIX wieku.

 

 1. Kto to był Georg Widman?

Odp. Był to znany malarz żyjący w XIX wieku, który przez pewien okres czasu mieszkał w Gruszkowie i był jednym z założycieli „Stowarzyszenia Artystów św. Łukasza”.

 1. Jaki szlak turystyczny przechodzi przez Gruszków.

Odp. Przez górną część Gruszkowa prowadzi szlak żółty z Karpnik na Skalnik.

 

 1. Nad jaka rzeką leży Strużnica?

Odp. Mała łańcuchowa wieś Strużnica położona jest nad rzeka Karpnicki Potok.

 

 1. Dokąd prowadzi droga biegnąca przez Strużnicę?

Odp. Przez wieś biegnie szosa łącząca Karpniki z Kowarami.

 

 1. Czym zajmowała się ludność Strużnicy w XIX wieku?

Odp. W XIX wieku we wsi mieszkało 52 rzemieślników, którzy zajmowali się głównie tkactwem lnianym, była tu również szkoła, młyn wodny oraz olejarnia i gospoda.

 

 1. Co mieści się obecnie w dawnej szkole w Strużnicy?

Odp. W budynku dawnej szkoły mieści się całoroczne schronisko młodzieżowe „Sokolik”, które posiada 36 miejsc noclegowych.

 

 1. Jakie rzeki przepływają przez Łomnicę?

Odp. Przez wieś Łomnica płyną rzeki Łomnica i Jedlica, które łącza się obok dawnej świetlicy – albo kina.

 

 1. Jakie materiały wyrabiano w Łomnicy pod koniec XVIII wieku?

Odp. Około roku 1777 we wsi, która już wcześniej była znanym ośrodkiem tkactwa chałupniczego, założono 4 manufaktury tkackie. Produkowano tu woale, muślin, płótno i katun drukowany w barwne wzory.

 

 1. Jakie ryby hodowano w stawach w Łomnicy?

Odp. W połowie XVIII wieku w Łomnicy eksploatowano 36 stawów, w których hodowano karpie, pstrągi i kiełbie.

 

 1. Z czego słynęła Łomnica, w najbliższej okolicy w XVIII wieku?

Odp. Pod koniec XVIII wieku w Łomnicy wytwarzano znane w całej okolicy angielskie piwo „ale”.

 

 1. W którym roku wybudowano pałac zwany „Domem Wdowy”?

Odp. W roku 1800 obok starego pałacu – dworu, zbudowano drugi pałac w stylu klasycystycznym – „Dom Wdowy”.

 

 1. Jakiego wyznania byli mieszkańcy Łomnicy w XVIII i XIX wieku?

Odp. Ponieważ w Łomnicy wyznawali wiarę katolicką i ewangelicką, była ona siedzibą 2 parafii, 2 plebani i 2 szkół.

 

 1. W którym roku właściciel majątku nabył pałace w Łomnicy?

Odp. W 1835 roku, majatek w Łomnicy nabył ambasador przy dworze Królewskim

Obojga Sycylii – Ernest von Kuster. W rękach tej rodziny oba pałace pozostały do 1945 roku, czyli zakończenia II wojny światowej.

 

 1. Kiedy doszło do podziału parafii w Łomnicy?

Odp. Gdy w 1838 roku w Mysłakowicach osiedlili się Tyrolczycy i budowano tam już świątynie ewangelicką, parafia w Łomnicy została podzielona na dwie części, Łomnicę i Mysłakowice.

 

 1. W którym roku dokonano ostatecznych przeróbek w pałacu w Łomnicy?

Odp. W 1838 roku nowy właściciel dokonał przebudowy starego pałacu, nadając mu cechy biedermajerowskie, szczególnie we wnętrzach.

 

 1. Kiedy doszło do kolejnego podziału Łomnicy?

Odp. W okresie międzywojennym od Łomnicy odłączono część terenów przyległych do Jeleniej Góry. Od tego czasu zniknął podział Łomnicy na Dolną i właściwą. Część Dolna została przyłączona do Jeleniej Góry.

 

 1. Co stało się z kościołem ewangelickim w Łomnicy?

Odp. Kościół ewangelicki pochodzący z 1750 roku, został rozebrany w 1970 roku. Parafii ewangelickiej służył przez 220 lat, zaś plebanię i szkołę wykorzystano na mieszkania dla ludności wiejskiej.

 

 1. Wymień kilka zabytków w kościele katolickim w Łomnicy?

Odp. Kościół w Łomnicy jest to średniowieczna budowla z przełomu XIV/XV wieku. Najcenniejszym zabytkiem jest renesansowa chrzcielnica z przełomu XVII/XVIII wieku. W kaplicy Grobu Bożego jest piękna barokowa pieta, wykonana z drewna. Przed barokową basztą znajduje się figura św. Jana Nepomucena z XVIII wieku, wykonana z piaskowca. Do zabytków zaliczyć należy również: kielichy i monstrancje barokowe z XVIII wieku oraz organy pochodzące z 1836 roku.

 

 1. Co wydarzyło się latem 1978 roku w Łomnicy?

Odp. W 1978 roku, pod koniec sierpnia, zawalił się strop pałacu, w którym mieściła się Szkoła Podstawowa. Od tego czasu mieszkańcy Łomnicy rozpoczęli wielką batalię o wybudowanie nowej szkoły. Dzięki zapobiegliwości wielu ludzi dobrej woli, w 1986 roku rozpoczęto naukę w nowym budynku szkolnym.

 

 1. Kto, kiedy i w jakim celu odkupił zdewastowane pałace w Łomnicy?

Odp. W 1991 roku, stary pałac kupiła spółka polsko – niemiecka, w której głównym udziałowcem jest wnuk dawnego właściciela Ulrich von Kuster. W 1995 roku dokupił Dom Wdowy. Stary pałac jest dalej w ciągłym remoncie, a w Domu Wdowy urządzono hotel z restauracją.

 

 1. Jakie stowarzyszenie ma swoje lokum w Łomnicy?

Odp. W 1993 roku w Domu Wdowy znalazło siedzibę Stowarzyszenie Pielęgnacji Kultury i Sztuki Śląskiej. Jego zadaniem jest zintegrować Polaków, Niemców i Czechów i doprowadzić do odrestaurowania zdewastowanych pięknych pałaców i ogrodów w Kotlinie Jeleniogórskiej, a zwłaszcza w Gminie Mysłakowice. Założona została również biblioteka z cennymi zbiorami na temat naszej okolicy jeszcze sprzed 1945 roku.

 

 1. Nad jaką rzeka leży wioska Karpniki?

Odp. Karpniki ciągną się na długości m3 km wzdłuż Karpnickiego Potoku.

 

 1. Gdzie znajdował się zamek Sokolec?

Odp. Z dokumentów wynika, że w 1207 roku w Górach Sokolich znajdował się zamek „Sokolec”.

 

 1. Kiedy i przez kogo został zniszczony zamek Sokolec?

Odp. W 1406 roku, gdy zamek należał do Hanusza Czyrna, na zamku doszło do potyczki z husytami, podczas której spłonął zamek, którego już nigdy nie odbudowano.

 

 1. Kiedy zamek w Karpnikach przeszedł w ręce rodziny królewskiej Hohenzollernów?

Odp. W 1822 roku zamek wraz z dobrami kupił książę pruski Wilhelm, brat króla Fryderyka Wilhelma III, pana na Mysłakowicach.

 

 1. Kto gościł w odbudowanym, w stylu romantycznym zamku w Karpnikach?

Odp. W zamku gościły znakomite osobistości odwiedzając księcia i jego rodzinę. Był tu między innymi: car Mikołaj, Wielkie Księżne Olga i Aleksandra, książę Piotr Wołkoński. Bywali także przedstawiciele polskiej arystokracji jak Radziwiłł z pobliskiej Ciszycy pod Kowarami.

 

 1. Z czego słynął zamek w Karpnikach w XIX wieku?

Odp. Znajdowały się tu bogate zbiory sztuki i piękna biblioteka. Zamek stał się centrum kultury, wystawiano tu wspaniałe sztuki, prowadzono dyskusje, w których brali udział okoliczni możni sąsiedzi.

 

 1. Co znajdowało się w Karpnikach za czasów świetności?

Odp. W 1825 roku we wsi było ponad 200 domów, zamek, zabudowania gospodarcze, gorzelnia, 2 kościoły, 2 plebanie, 2 szkoły, przytułek dla ubogich, tartak, cegielnia, 2 karczmy, 5 szynków, a nawet kawiarnia.

 

 1. Kiedy Karpniki stały się letniskiem?

Odp. W II połowie XIX wieku Karpniki stały się letniskiem, które przyciągało wielu turystów. Głównym magnesem był zamek ze swymi cennymi zbiorami, które udostępniano turystom za 50 fenigów od 1 osoby.

 

 1. Jaka była baza turystyczna w Karpnikach w okresie międzywojennym?

Odp. We wsi istniało już schronisko turystyczne, w zamku było muzeum. W gospodach i pensjonatach było 100 miejsc noclegowych. Przed sama wojna działał tu nawet hotel z 25 miejscami noclegowymi. We wsi urządzono również kąpielisko dla letników.

 

 1. Co przechowywano w karpnickim zamku podczas wojny?

Odp. Podczas II wojny światowej w zamku przechowywano wiele cennych dzieł sztuki wywiezionych z Wrocławia i innych miast Śląska. Pod koniec wojny wiele dzieł wywieziono a reszta została rozkradziona, natomiast zamek popadł w zapomnienie.

 

 1. Co mieściło się w zamku karpnickim po 1945 roku?

Odp. Najpierw mieścił się w zamku zakład dla dzieci psychicznie chorych, następnie dom kolonijny dla dzieci z różnych zakładów, na koniec przeszedł w ręce fabryki porcelany z Mysłakowic. , następnie stał się zupełna ruiną. Obecnie zamek ma drugi właściciel prywatny i poddaje go gruntownemu remontowi.

14-12-2022 admin

Dodaj komentarz

Śledź nas

Ostatnie komentarze

Newletter

O nas

Myslakowice.com to niezależny, prywatny portal internetowy poświęcony tematyce Mysłakowic i Dolnego Śląska. Na stronach naszego portalu można zaleźć również informacje o zasięgu krajowym i światowym. 

Wszystkie materiały, fotografie, grafiki chronione są na mocy prawa autorskiego i nie mogą być wykorzystywane komercyjnie. Przy cytowaniu na innych strona www należy dodać aktywny odnośnik do strony myslakowice.com.